"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Chod školy od 3. 5. 2021 (návrat části žáků).

Od pondělí 3. 5. je rotačním způsobem umožněna prezenční výuka pro žáky nižšího gymnázia.

Žáci se budou střídat po týdnech v pořadí:

  • 3. 5. – 7. 5. prezenční výuka tříd 3.8, 4.8, 2.6, ostatní třídy distanční výuka
  • 10. 5. – 14. 5. prezenční výuka tříd 1.8, 2.8, 1.6, ostatní třídy distanční výuka
  • dále až do odvolání ve stejném režimu

 

Podmínkou pro vstup do školy a absolvování výuky je bezpříznakovost onemocnění COVID-19, otestování antigenním samoodběrovým testem (v pondělí a ve čtvrtek vždy v průběhu 1. vyučovací hodiny pod dohledem vyučujícího) a povinnost ochrany dýchacích cest nepřetržitě po celou dobu výuky zdravotnickou obličejovou maskou (jednorázovou zdravotnickou rouškou) nebo respirátorem.

V případě pozitivního testu bude postupováno v souladu s platnými hygienickými předpisy.

Testy nemusí podstoupit ti žáci, kteří mají potvrzení o tom, že v posledních 90 dnech prodělali onemocnění COVID-19, dále ti, kteří se prokáží platným testem z oficiálního testovacího centra, nebo ti, kteří prošli kompletním očkováním, od něhož uplynulo 14 dní.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou (tedy na základě omluvenky zák. zástupců). Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. Bez splnění výše uvedených podmínek nesmí žák vstoupit do školní budovy.