"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Nesouhlas s plošným nošením roušek při výuce

Vážený pane ministře, 

my, níže podepsaní, respektujeme vládní nařízení ohledně použití ochrany dýchacích cest proti šíření koronaviru. Nicméně považujeme používání roušek při výuce v málo dotčených regionech za neadekvátní.

 Osobně jsme měli možnost ověřit, že dlouhodobé nošení roušek komplikuje vyučovací proces na straně učitelů i žáků (zhoršení srozumitelnosti způsobující možnost mylného výkladu informací, nemožnost odezírat při výuce cizích jazyků artikulaci učitele kvůli správné výslovnosti). Navíc vzhledem k často nesprávné manipulaci s rouškami se snižuje efektivita jejich použití.

Za zdaleka největší problém však považujeme vysokou koncentraci CO2 ve vdechovaném vzduchu pod rouškou. Vyhláška č. 20/2012 sb. stanovuje limit koncentrace CO2 ve vnitřním vzduchu na 1500 ppm. Pokusným měřením při laboratorních pracích jsme společně se studenty pod rouškou opakovaně naměřili hodnoty vysoce přesahující 50 000 ppm, přičemž uváděná bezpečná hranice neohrožující zdraví je 5 000 ppm. V níže přiložené tabulce (viz tab. č. 1) uvádíme možné zdravotní důsledky zvýšené koncentrace CO2.

Vzdělávací proces vyžaduje soustředění a mozkovou činnost, která bez dostatečného přísunu kyslíku není fyziologicky možná, proto i hodnocení výkonu žáků je znevýhodňující. Pomineme-li možná zdravotní rizika, prohlašujeme, že za těchto podmínek nemůžeme s plnou zodpovědností ručit za výsledky vzdělání žáků.

Chápeme nutnost nošení roušek v regionech, kde hrozí komunitní přenos nemoci Covid-19, ale v málo dotčených regionech se nám to jeví jako zbytečné hazardování se zdravím nenakažených. Proto Vás naléhavě žádáme o znovuprojednání plošného zavedení roušek se zohledněním situace podle vládou navrženého epidemiologického semaforu případně podle rozhodnutí oblastních hygieniků.

S pozdravem a přáním pevného zdraví,

Mgr. Tomáš Javorský Mgr. Pavlína Martincová
Mgr. Petra Šlajsová Mgr. Zdeňka Němečková
Mgr. Eva Machová Mgr. Jana Štenglová
Mgr. Sylva Vágnerová Ing. Hana Slachová
Mgr. Dana Fraňková Mgr. Jaroslav Stýskal
Mgr. Marina Mrázová Mgr. Petr Diviš
Mgr. Blanka Zelenková Mgr. Martina Svobodová
Mgr. Hana Jano Mgr. Petra Váchalová
Mgr. Jaroslava Vondrašová Mgr. Petra Černá
Mgr. Jana Váchalová Jan Pek
Nikola Váchalová RNDr. Michaela Králíčková
Ing. Josef Šerlovský Mgr. Kamil Jindřich
Mgr. František Novák PhDr. Patricie Wischenbart
Mgr. Radka Kortusová Mgr. Jaroslava Vecková
Mgr. Jaroslava Žáková Mgr. Josef Johánek

 

 

Kopie tohoto dopisu byly zaslány na ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.