"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Prohlášení o přístupnosti

Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 se zavazuje k zpřístupnění webových stránek https://www.gymdom.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

 

Stav souladu

Forma zveřejňovaných informací je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací). Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky: https://www.gymdom.cz
Tyto webové stránky jsou v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1, s výjimkami uvedenými níže.


Pojmem "webové stránky" se v tomto prohlášení rozumí pouze ty části webové prezentace školy, pro které je škola povinným subjektem dle § 3 zákona č. 99/2019.
Podle § 3 zákona č. 99/2019, odstavec 3 je školské zařízení povinným subjektem, pouze jde-li o obsah internetových stránek, které je škola povinna zveřejňovat na svých internetových stránkách podle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.


Informace prezentované v jiných formátech


Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě.

PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader nebo lze využít rozšíření internetových prohlížečů pro čtení formátu pdf.

Výjimečně se mohou vyskytnout dokumenty i v dalších formátech:

DOC(X), XLS(X), PPT(X) - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.

RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.

ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

 

Zpětná vazba a kontakt na webmastera

V případě nalezení problematického obsahu, prosíme, využijte kontakt na správce webu (viz níže).
Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodnému podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky § 4 a 5 nebo že je důvod podle písmene b) neopodstatněný, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu případně na (sekretariát). Znaky [AT] v adrese nahraďte zavináčem a [DOT] tečkou. Adresy jsou chráněné proti spamu.

 

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:


Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4