"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Ani naše škola nezapomněla na několik významných výročí spojených s osobností Boženy Němcové.

Protože se v letošním roce připomíná 250 let od narození skutečné babičky Marie Magdaleny Čudové, 200 let od křtu Boženy Němcové či 165 let od prvního vydání novely Babička, bylo nám velkým potěšením 14.2. přivítat u nás paní Martu Zemanovou, znalkyni spisovatelčina života a tvorby i zapálenou sběratelku jejího nejvýraznějšího literárního díla.

Během bezmála 90 minut žákům 2. ročníku nastínila životní osudy Barunčiny skutečné babičky, seznámila je s rodinou Panklových a neopomněla ani důležité mezníky ve spisovatelčině dospělém životě bezprostředně ovlivňující její tvorbu. To vše v rámci historického kontextu doby. Krátká zmínka také patřila pobytu Boženy Němcové v našem kraji, jenž se stal inspirací i pro její následnou tvůrčí činnost.

V závěru se věnovala porovnání literárních postav v Babičce s těmi skutečně žijícími, vysvětlila i několik smyšlených a nereálných událostí, které jsou v díle popsány, ale ve skutečnosti se stát nemohly. Doba vymezená pro toto téma utekla tak rychle, že ani nezbyl čas na dotazy. Snad budeme mít další příležitost někdy v budoucnu!

 

Božena Němcová_...
Božena Němcová_...
Božena Němcová_...