"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

WP 20200206 11 56 35 ProJako každý rok vyvrcholila mnohaměsíční práce týmů obhajobou svých projektů na Technické olympiádě Plzeňského kraje.

Jednotlivé týmy prezentovaly a obhajovaly svoje práce před odbornou porotou a veřejností ve třech posluchárnách ZČU. Z našeho gymnázia se účastnily dva týmy s projekty, na kterých pracují v prámci programu satelitu PilsenCube II. Práce s názvem Měření tepelného záření tělěs byla ohodnocena druhou nejvyšší odměnou a práce Měření rotace družice cenou třetí.

Děkujeme všem zúčastněným za příkladnou reprezentaci naší školy.

Josef Lípa

Technická olymp...
Technická olymp...
Technická olymp...
Technická olymp...
Technická olymp...
Technická olymp...