"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Desátého prosince podepsali doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D., proděkan pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (FAV ZČU), a ředitelka naší školy Mgr. Jana Štenglová dohodu o vzájemné spolupráci obou škol.

Tomuto aktu byla přítomna také Mgr. Michaela Zůzová, referentka pro vnitřní a vnější komunikaci FAV. Od tohoto dne může naše gymnázium používat označení Partnerská škola Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity.

Z podepsaného dokumentu vyplývá, že obě vzdělávací instituce se dohodly na spolupráci vedoucí k dalšímu  zkvalitnění přípravy gymnazistů v technických a přírodovědných oborech i digitálních technologiích a k podpoře směrování žáků ke studiu technických a přírodovědných studijních programů na vysokých školách.

V praxi to bude znamenat, že FAV bude poskytovat odborné konzultace pro naše učitele i žáky a podle možností jim zprostředkuje přístup na svá vybraná pracoviště, dále bude poskytovat součinnost při zajišťování besed, přednášek a exkurzí a také pomoc při vybraných předmětových olympiádách a při SOČ. FAV bude s naší školou spolupracovat rovněž při dlouhodobém rozvoji talentu žáků, kteří prokáží mimořádné nadání v oborech vyučovaných na této fakultě.

Nesporným přínosem bude zprostředkování spolupráce příslušných předmětových komisí našeho gymnázia s vysokoškolskými odborníky, jejímž cílem bude zejména inovace výuky a objasňování nových technologií. FAV také vytvoří předpoklady k tomu, aby si naši učitelé v případě svého zájmu mohli zvyšovat na FAV svoji odbornost, a to např. formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Jan Pek