"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

V závěru listopadu se dvojice studentek našeho gymnázia zúčastnila studentské konference nazvané  2-Nations Youth Academy ve Waldmünchenu, jejíž tématem byla ekologie a životní prostředí.

Hlavním cílem tohoto setkání českých a německých studentů bylo ve skupinách vytvořit projekty poukazující na enviromentální problémy a jejich případná řešení. První den proběhly workshopy zaměřené na koordinaci práce v česko-německých skupinách. Druhý den byl věnován přípravě konkrétních projektů, my jsme zpracovávali téma bioodpadů. Vrcholem programu bylo přednesení našich návrhů na veřejné konferenci za přítomnosti českých a německých politiků a dalších významných osobností z obou zemí. Následná diskuze s hosty nám poté poskytla mnoho užitečných informací a dalších podnětů k našemu projektu. Toto setkání pro nás bylo nejen skvělou příležitostí pro zlepšení konverzace v německém jazyce, ale také nám přineslo nové poznatky z ekologické problematiky.      

Adéla Pavleová