"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Proč právě k nám?

 • protože jsme dobrá škola, která má tradici i budoucnost
 • protože se prakticky všichni naši absolventi dostanou na vysoké školy (dlouhodobý průměr víc než 95 %, VŠ všech směrů, včetně nejprestižnějších), nikdo nekončí na úřadu práce
 • protože umíme naučit i průměrné, výborným umožňujeme vyniknout (tradičně přední umístění v oborových olympiádách a dalších soutěžích SŠ)
 • protože připravujeme studenty pro vysokoškolské studium cíleně a flexibilně (od 3. ročníku volba seminářů „šitých na míru“ potřebám žáků, racionální profesní poradenství)
 • protože jsme Fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK, která nabízí talentovaným žákům využití svých odborných pracovišť i supervizi odborníků
 • protože jsme DSD školou a získání tohoto diplomu otevírá cestu k vysokoškolskému studiu v německy mluvících zemích

deutsches-Sprachdiplom klein DSD gab partner zukunft klein

 • protože zahajujeme exkluzívní spolupráci s technickou univerzitou v Degendorfu, což nabízí atraktivní možnost dalšího studia, a zejména následného uplatnění
 • protože úzce spolupracujeme s Fakultou aplikovaných věd ZČU, a naši studenti mohou získat cenné pracovní zkušenosti i výdělek jako její externí spolupracovníci
 • protože systematicky připravujeme studenty pro jejich odbornou činnost (široké zapojení a úspěchy ve Studentské odborné činnosti)
 • protože vyvíjíme nepřeberné množství zahraničních aktivit, které poskytují našim studentům možnosti praktického zdokonalování v cizím jazyce, včetně studia zahraničí
 • protože mnoho let intenzívně a úspěšně spolupracujeme se Siemens gymnáziem v Regensburgu a společně realizované projekty vedle řady ocenění pomáhají utvářet opravdové přátelství mezi oběma stranami
 • protože jsme zapojeni do programu Comenius (nyní Erasmus+) a v jeho rámci žáci a učitelé vyjíždějí na studijní pobyty do atraktivních destinací
 • protože francouzštináři mají možnost absolvovat studijní pobyt ve Francii
 • protože u nás můžete skládat mezinárodně uznávané Cambridgeské zkoušky

klarinety hřiště GJŠBchovatelský kroužekproc chemie

 • protože jsme výborní ve sportu – jak na vrcholové úrovni (atletika, basket, volejbal), tak i rekreačně (kroužky v rámci Centra sportu); sportujeme ve vlastních tělocvičnách a na víceúčelovém hřišti
 • protože u nás máme v unikátním chovatelském zařízení živá zvířata, o která můžete pečovat
 • protože učíme základům podnikání (fiktivní studentské firmy ve 3. ročníku)
 • protože v zimě jezdíme na hory (sekunda a 1. ročník), v září do Chorvatska na sportovní kurz (3. ročník), taky do Anglie za Shakespearem (i jinými atrakcemi) a na spoustu exkurzí
 • protože jezdíme do divadel a chodíme do galerií

vylety corny spotaDJ jidelna2proc predtanceni1

 • protože jezdíme na školní výlety
 • protože u nás ve volném času můžete fotit (jeden z nejúspěšnějších fotokroužků v republice), mluvit dalšími cizími jazyky (kroužky ruštiny, španělštiny a francouzštiny), „hrát si“ s moderními technologiemi (kroužek robotiky a informatiky), vyrábět z hlíny (keramický kroužek), zpívat (dívčí pěvecký sbor), hrát divadlo (i v němčině a angličtině)
 • a také (pro někoho možná hlavně) proto:
  že u nás se vždycky dobře najíte (oběd pro vegetariány i „ostatní“, a dokonce i dietáře v naší jídelně, svačina z konkurenční nabídky studentských firem
  že má každý student po celou dobu studia svoji šatnovou skříňku
 • a prostě proto, že u nás se nikdy nenudíte!