"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Funkce výchovného poradce je zřízena na základě vyhlášky MŠMT ČR č. 72/2005 Sb. Hlavním úkolem výchovného poradce je podpora žáků a rodičů při řešení výukových a výchovných problémů a při volbě dalšího studia a povolání.
Výchovný poradce se ve vztahu k volbě povolání věnuje především informační činnosti týkající se výběru dalšího studia nebo jiné formy přípravy na povolání žáků, poskytuje informace o jednotlivých typech škol, požadavcích a předpokladech přijetí. Provádí administrativní činnosti s tím související, odborné přednášky, besedy a individuální konzultace pro žáky a jejich rodiče. Úzce kooperuje s rodiči, školním metodikem prevence, třídními učiteli a ostatními pedagogy. Zvláštní pozornost věnuje výchovný poradce žákům, jimž rodina neposkytuje dostatečnou intelektuální, sociální nebo hmotnou pomoc, dále žákům talentovaným a se změněnou pracovní schopností.
Metodicky spolupracuje výchovný poradce s pedagogicko-psychologickou poradnou, dále s lékaři, klinickými psychology a dalšími odborníky či institucemi.