"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Letošní mezinárodně uznávané zkoušky v anglickém jazyce Cambridge English byly původně naplánované na sobotu 14. března 2020, avšak v důsledku uzavření škol byly přesunuty na 28. května 2020. 

Zkoušky se uskutečnily na půdě VOŠ, OA a SZŠ Domažlice pod vedením magistry Lucie Kočandrlové z jazykové školy Eufrat v Plzni. Poprvé se kromě studentů Gymnázia J.Š.B. zúčastnilo zkoušek také několik studentů OA Domažlice. 

Všichni studenti Gymnázia J.Š.B. u těchto mezinárodních zkoušek uspěli. 6 studentů složilo zkoušku CAE na úrovni C1 podle společného referenčního rámce pro jazyky (SERR). Dva studenti si vedli tak dobře, že dosáhli svým bodovým hodnocením úrovně C2, tedy té nejvyšší jazykové úrovně podle SERR.  Jazykovou zkoušku FCE na úrovni B2 podle SERR složilo 10 studentů. Jeden student dosáhl dokonce úrovně C1.

 Všem, kteří měli odvahu se těchto náročných jazykových zkoušek zúčastnit a úspěšně reprezentovat naši školu, srdečně blahopřejeme. 

 Zprávu vypracoval: Mgr. Petr Diviš