"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

                                                         Oznámení

                         

                                 Výsledky voleb do Školské rady GJŠB

   Volební akt se uskutečnil dne 16.11.2017 v době od 16.00 h do 18.00 h v jídelně školy.

 

Do Školské rady GJŠB byli voleni

 

za nezletilé žáky    1. MUDr. Šárka Nejdlová ……...36 hlasů

 1. Ing. Miroslav Jandečka……....18 hlasů
 2. Ing. David Vokoun…………...11 hlasů
 3. Ing. Hana Vaňková………….....9 hlasů
 4. Mgr. Ing. Kamila Bendová…….6 hlasů
 5. Jana Kouříková………………...5 hlasů
 6. Bc. Petr Kinzler………………...3 hlasy

 

 

Z počtu oprávněných voličů 415 volilo 88 rodičů.

 

Za pedagogické pracovníky byly se stejným počtem 44 hlasů zvoleny

Mgr. Marie Johánková a Mgr. Pavlína Vondrašová.

 

Za plnoleté studenty je členem ŠR Steffen Schreiber, kterému jeho mandát trvá do konce studia na gymnáziu.

 

Dva další členové budou kooptováni do ŠR zřizovatelem naší školy.

 

Členy Školské rady GJŠB po volbách jsou MUDr. Šárka Nejdlová, Steffen Schreiber,

Mgr.Marie Johánková a Mgr.Pavlína Vondrašová.

 

 

V Domažlicích dne 20.11.2017

 

Vyvěšeno dne 20.11.2017 

 

                                                                                                       Mgr.Jana Štenglová

                                                                                                       ředitelka gymnázia                                                    

 

 

    Zápis o průběhu voleb do Školské rady GJŠB Domažlice

Volební akt se uskutečnil dne 16.11.2017 v době od 16.00 h do 18.00 h v jídelně školy.

 1. Volba zástupců pedagogických pracovníků

Počet oprávněných voličů…………………44

Počet vydaných hlasovacích lístků………...44

Počet odevzdaných hlasovacích lístků….....44 platných

 

Do školské rady byly zvoleny:

Mgr. Marie Johánková………………….44 hlasů

Mgr. Pavlína Vondrašová……………….44 hlasů

 

 

 1. Volba zástupců nezletilých studentů

 

Počet oprávněných voličů…………………415

Počet vydaných hlasovacích lístků………...415

Počet odevzdaných hlasovacích lístků……...88 platných

 

Do školské rady byla zvolena:

MUDr. Šárka Nejdlová……………………36 hlasů

 

Pořadí náhradníků:

 1. Ing. Miroslav Jandečka……....18 hlasů
 2. Ing. David Vokoun…………...11 hlasů
 3. Ing. Hana Vaňková………….....9 hlasů
 4. Mgr. Ing. Kamila Bendová…….6 hlasů
 5. Jana Kouříková………………...5 hlasů
 6. Bc. Petr Kinzler………………...3 hlasy

 

V Domažlicích dne 20.11.2017

 

Členové přípravného výboru:

 

 

…………………….                  ………………………                     ……………………

Ing. Monika Šišková                   Mgr. Václav Kozina                        Radka Nebehajová