Vytisknout

Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323
Pivovarská 323, 344 42 Domažlice tel. 379 414211, fax 379 725657

 

Oznámení ředitelky školy

V souladu s ustanoveními § 60, odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuji

 

přijímací řízení pro školní rok 2018/2019.

 

Pro školní rok 2017/2018 bude škola otevírat obory:

79-41-K/81 Gymnázium všeobecné

79-41-K/61 Gymnázium všeobecné

79-41-K/41 Gymnázium všeobecné

Do každého oboru vzdělávání bude přijímáno 30 uchazečů.

Součástí přijímacího řízení budou pro všechny obory přijímací zkoušky. Obsahem přijímací zkoušky bude vždy test z českého jazyka a z matematiky, jednotné testy připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

 

 

Termíny přijímacích testů:   I. termín  II. termín 
 1. kolo: čtyřleté studium                                        12. dubna 2018                16. dubna 2018
             šestileté a osmileté studium                      13. dubna 2018                17. dubna 2018

 

Při nenaplnění předpokládaného počtu přijímaných uchazečů v 1. kole bude škola vypisovat další kola přijímacího řízení.

 

Vyvěšeno: 21. 12. 2017

Mgr. Jana Štenglová
ředitelka gymnázia

________________