Vytisknout

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

 

Studijní obor 79-41-K/81, nižší stupeň osmiletého gymnázia

 

Přijato bude 30 uchazečů v pořadí podle výsledků přijímacích testů a na základě prospěchu ze základní školy.

Výsledek přijímacích testů, tj. testů z českého jazyka a z matematiky, bude zohledněn 90 %, prospěch ze základní školy, tj. průměr průměrů na vysvědčeních z pololetí a z konce čtvrtého ročníku a z 1. pololetí pátého ročníku, bude započítán 10 %.

Průměry prospěchu na vysvědčeních se vypočítávají vždy bez výchov.

V případě rovnosti dosažených bodů získaných dále rozhoduje:

1. Změněná pracovní schopnost

2. Vynikající výsledky v soutěžích a olympiádách

 

Studijní obor 79-41-K/61, nižší stupeň šestiletého gymnázia

 

Přijato bude 30 uchazečů v pořadí podle výsledků přijímacích testů a na základě prospěchu ze základní školy.

Výsledek přijímacích testů, tj. testů z českého jazyka a z matematiky, bude zohledněn 90 %, prospěch ze základní školy, tj. průměr průměrů na vysvědčeních z pololetí a z konce šestého ročníku a z 1. pololetí sedmého ročníku, bude započítán 10 %.

Průměry prospěchu na vysvědčeních se vypočítávají vždy bez výchov.

V případě rovnosti průměru průměrů o přijetí rozhoduje:

1. Změněná pracovní schopnost

2. Vynikající výsledky v soutěžích a olympiádách

 

Studijní obor 79-41-K/41, čtyřleté gymnázium

 

Přijato bude 30 uchazečů v pořadí podle výsledků  přijímacích testů a na základě prospěchu ze základní školy.

Výsledek přijímacích testů, tj. testů z českého jazyka a z matematiky, bude zohledněn 60 %, prospěch ze základní školy, tj. průměr průměrů na vysvědčeních z pololetí a z konce osmého ročníku a z 1. pololetí devátého ročníku, bude započítán 40 %.

Průměry prospěchu na vysvědčeních se vypočítávají vždy bez výchov.

V případě rovnosti průměru průměrů o přijetí rozhoduje:

1. Změněná pracovní schopnost

2. Vynikající výsledky v soutěžích a olympiádách.

 

Mgr. Jana Štenglová
ředitelka gymnázia

Vyvěšeno dne 3. 1. 2018

__________________