"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Jednotná přijímací zkouška (didaktický test z matematiky a českého jazyka) se koná:

Pro čtyřleté gymnázium (studijní obor 79-41-K/41) dne 8. 6. 2020.

Pro víceleté gymnázium, tj. 6 - leté (studijní obor 79-41-K/61) a 8 - leté (studijní obor 79-41-K/81) dne 9. 6. 2020

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny typy studia se uskuteční 23. 6. 2020. 

Podrobnosti týkající se organizace PZK obdrží každý uchazeč v pozvánce, která bude zaslána na jeho adresu.

Všechny zkoušky (MZK i PZK) proběhnou za striktního dodržení opatření k ochraně zdraví v souvislosti s epidemií coronaviru SARS CoV -2 (viz níže).

Vyvěšeno: 11. 5. 2020

Mgr. Jana Štenglová

ředitelka gymnázia