"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky se v jarním termínu konají: 

1. 6. 2020 – didaktický test z matematiky, angličtiny a francouzštiny

2. 6. 2020 – didaktický test z českého jazyka a němčiny

3. 6. 2020 – didaktický test z matematiky + na Gymnáziu v Klatovech  

 

Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky a zkoušky profilové se konají ve dnech 10., 11., 12. a 15. 6. 2020. 

Přesný rozvrh ústních zkoušek sdělí maturantům třídní učitelé.

Vyvěšeno: 11. 5. 2020

Mgr. Jana Štenglová

ředitelka gymnázia