"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Informace pro žáky maturitního ročníku

Klasifikace za 2. pololetí čtvrtého ročníku bude uzavřena k 11. 5. 2020.

Vysvědčení za poslední ročník studia bude předáno v den konání didaktického testu z českého jazyka, který je součástí společné části maturity. Před vydáním vysvědčení všichni žáci vrátí dva originální klíče od šatnové skříňky (vrácení kauce) a čip; tuto organizační agendu budou řešit ve spolupráci s třídním učitelem a panem školníkem.

Vyvěšeno: 7. 5. 2020

Mgr. Jana Štenglová
ředitelka gymnázia