"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Výsledky přijímacího řízení ke dni 29. 4. 2019:

čtyřleté

šestileté

osmileté

 S ohledem na skutečnost, že velké množství uchazečů podalo 2 přihlášky, doporučujeme rodičům nepřijatých uchazečů zejména o šestileté a čtyřleté studium, aby neopomněli podat (do 3 dnů) odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.