"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

                                                             Oznámení         

                                        Výsledky doplňkových voleb do Školské rady GJŠB

 Volební akt se uskutečnil dne 1. 10. 2018 v době od 10.00 h do 14.00 h ve třídách 3.4, 5.6, 7.8, 4.4, 6.6, 8.8  

 Do Školské rady GJŠB byli voleni za zletilé žáky  

 Štěpán Rottenborn…………… 32 hlasů ; Anežka Pikhartová…………... 11 hlasů;  Diana Zímová……...…………..6 hlasů;  Ondřej Vaněk ………………..10 hlasů   Filip Kruml …………………..27 hlasů

 Z celkového počtu 98 voličů se voleb zúčastnilo 86 plnoletých studentů. 

 Zvoleným do Školské rady GJŠB za zletilé plnoleté žáky je Štěpán Rottenborn. Jeho mandát začíná dnem 2. 10. 2018  a končí závěrem jeho studia na gymnáziu. 

Pořadí náhradníků: Filip Kruml,  Anežka Pikhartová, Ondřej Vaněk, Diana Zímová 

 V Domažlicích dne 2. 10. 2018 

Vyvěšeno dne 2. 10. 2018                                                                                                           Mgr.Jana Štenglová

 Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice

tel. 379 414 211, fax 379 725 657

    KANDIDÁTKA PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

 

Dílčí volby do Školské rady se uskuteční dne 1. 10. 2018 od 10,00 h.

Místo konání : třídy 4.4, 6.6, 8.8, 3.4, 5.6, 7.8

Voliči: Plnoletí studenti

 Kandidáti na zástupce zletilých žáků ve ŠR:

                      1) Štěpán Rottenborn

                      2) Anežka Pikhartová

                      3) Diana Zímová

                      4) Ondřej Vaněk

                      5) Filip Kruml

                                                                 Mgr. Jana Štenglová, ředitelka gymnázia

  Vyvěšeno dne 24. 9. 2018

 

 

        Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 32

Pivovarská 323, 344 42 Domažlice
tel. 379 414 211
fax  379 72 59 57
e-mail:                                                                                                  

Oznámení

 

Ředitelka Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích vyhlašuje

dílčí doplňkové volby do Školské rady GJŠB( Zástupci zletilých žáků)

    

Volební akt se uskuteční dne 1. 10. 2018 od 10,00 h.Místo konání: třídy 4.4, 6.6, 8.8, 3.4, 5.6, 7.8Voliči: plnoletí studenti

Návrhy na kandidáty přijala stávající školská rada k 13. 9. 2018.

Kandidátka bude voličům představena k 24. 9. 2018. 

Legislativní ukotvení školské rady: 167 a násl. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ). 


                                     

      Mgr.Jana Štenglová
      ředitelka gymnázia
    Vyvěšeno dne 24. 9. 2018

Oznámení ředitelky školy

Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323

(1) Název Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323
(2) Důvod a způsob založení viz Zřizovací listina
(3) Organizační struktura viz Organizační struktura
(3.1) Seznam podřízených povinných subjektů  
(3.2) Zřizované organizace  
(4) Kontaktní spojení  
(4.1) Kontaktní pošt. adresa Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323,
Pivovarská 323
344 42 Domažlice
(4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Pivovarská 323
344 42 Domažlice
(4.3) Úřední hodiny 7:15 - 13:45
(4.4) Telefon 379 414 211
379 725 464 (ředitelka)
379 414 222 (školní jídelna)
(4.5) Číslo faxu 379 725 957
(4.6) Adresa internetové stránky http://www.gymdom.cz
(4.7) Adresa e-podatelny gwtgiqs
(4.8) Další elektronické adresy
(5) Případné platby lze poukázat č. účtu 5472200257/0100
(6) IČ 48342912
(7) DIČ není plátcem DPH
(8) Dokumenty  
(8.1) Seznamy hlavních dokumentů

Školní řád GJŠB
Výroční zpráva o činnosti organizace
Školní vzdělávací program

(8.2) Rozpočet

Rozvaha 2016
Příloha účetní uzávěrky 2016
Výkaz zisku a ztrát 2016
Rozpočet 2017

(9) Žádosti o informace viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(10) Příjem žádostí a dalších podání viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(11) Opravné prostředky viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(12) Formuláře Formuláře
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(14) Předpisy  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(14.2) Vydané právní předpisy  
(15) Úhrady za poskytování informací viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o vyšší úhrad za poskytování informací  
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv  
(16.2) Výhradní licence  
(17) Výroční zpráva

Výroční zpráva 2016/2017

Výroční zpráva Gymnázia J. Š. Baara Domažlice podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2017

Starší zprávy zde

 

Mgr. Jana Štenglová

ředitelka školy