"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

 Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice

tel. 379 414 211, fax 379 725 657

    KANDIDÁTKA PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

 

  Volby do Školské rady se konají dne  v jídelně školy 16. 11. 2017 od 16,00 do 18,00 h. u příležitosti rodičovských schůzek.

 Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice

tel. 379 414 211, fax 379 725 657

    KANDIDÁTKA PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

 

  Volby do Školské rady se konají dne 15. 11. 2017 v jídelně školy od 09.40 h do 10.00 h.

 

 

  Zástupci pedagogů:  

  1. Mgr. Marie Johánková, Bořice 13, 344 01 Domažlice zaměstnavatel: GJŠB  
  2. Mgr. Pavlína Vondrašová, Draženov 95, 344 01 Domažlice zaměstnavatel: GJŠB

                                                                Mgr. Jana Štenglová, ředitelka gymnázia

  Vyvěšeno dne 10. 11. 2017

Výsledky přijímacího řízení:

osmileté studium

šestileté studium

čtyřleté studium

 

Vyvěšeno dne 18. 5. 2017

Mgr. Jana Štenglová

ředitelka


 

Oznámení ředitelky školy

Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323

(1) Název Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323
(2) Důvod a způsob založení viz Zřizovací listina
(3) Organizační struktura viz Organizační struktura
(3.1) Seznam podřízených povinných subjektů  
(3.2) Zřizované organizace  
(4) Kontaktní spojení  
(4.1) Kontaktní pošt. adresa Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323,
Pivovarská 323
344 42 Domažlice
(4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Pivovarská 323
344 42 Domažlice
(4.3) Úřední hodiny 7:15 - 13:45
(4.4) Telefon 379 414 211
379 725 464 (ředitelka)
379 414 222 (školní jídelna)
(4.5) Číslo faxu 379 725 957
(4.6) Adresa internetové stránky http://www.gymdom.cz
(4.7) Adresa e-podatelny gwtgiqs
(4.8) Další elektronické adresy
(5) Případné platby lze poukázat č. účtu 5472200257/0100
(6) IČ 48342912
(7) DIČ není plátcem DPH
(8) Dokumenty  
(8.1) Seznamy hlavních dokumentů

Školní řád GJŠB
Výroční zpráva o činnosti organizace
Školní vzdělávací program

(8.2) Rozpočet

Rozvaha 2016
Příloha účetní uzávěrky 2016
Výkaz zisku a ztrát 2016
Rozpočet 2017

(9) Žádosti o informace viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(10) Příjem žádostí a dalších podání viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(11) Opravné prostředky viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(12) Formuláře Formuláře
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(14) Předpisy  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(14.2) Vydané právní předpisy  
(15) Úhrady za poskytování informací viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o vyšší úhrad za poskytování informací  
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv  
(16.2) Výhradní licence  
(17) Výroční zpráva

Výroční zpráva 2016/2017

Výroční zpráva Gymnázia J. Š. Baara Domažlice podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2016

Starší zprávy zde

 

Mgr. Jana Štenglová

ředitelka školy