"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

                                                         Oznámení

                         

                                 Výsledky voleb do Školské rady GJŠB

   Volební akt se uskutečnil dne 16.11.2017 v době od 16.00 h do 18.00 h v jídelně školy.

 

Do Školské rady GJŠB byli voleni

 

za nezletilé žáky    1. MUDr. Šárka Nejdlová ……...36 hlasů

 1. Ing. Miroslav Jandečka……....18 hlasů
 2. Ing. David Vokoun…………...11 hlasů
 3. Ing. Hana Vaňková………….....9 hlasů
 4. Mgr. Ing. Kamila Bendová…….6 hlasů
 5. Jana Kouříková………………...5 hlasů
 6. Bc. Petr Kinzler………………...3 hlasy

 

 

Z počtu oprávněných voličů 415 volilo 88 rodičů.

 

Za pedagogické pracovníky byly se stejným počtem 44 hlasů zvoleny

Mgr. Marie Johánková a Mgr. Pavlína Vondrašová.

 

Za plnoleté studenty je členem ŠR Steffen Schreiber, kterému jeho mandát trvá do konce studia na gymnáziu.

 

Dva další členové budou kooptováni do ŠR zřizovatelem naší školy.

 

Členy Školské rady GJŠB po volbách jsou MUDr. Šárka Nejdlová, Steffen Schreiber,

Mgr.Marie Johánková a Mgr.Pavlína Vondrašová.

 

 

V Domažlicích dne 20.11.2017

 

Vyvěšeno dne 20.11.2017 

 

                                                                                                       Mgr.Jana Štenglová

                                                                                                       ředitelka gymnázia                                                    

 

 

    Zápis o průběhu voleb do Školské rady GJŠB Domažlice

Volební akt se uskutečnil dne 16.11.2017 v době od 16.00 h do 18.00 h v jídelně školy.

 1. Volba zástupců pedagogických pracovníků

Počet oprávněných voličů…………………44

Počet vydaných hlasovacích lístků………...44

Počet odevzdaných hlasovacích lístků….....44 platných

 

Do školské rady byly zvoleny:

Mgr. Marie Johánková………………….44 hlasů

Mgr. Pavlína Vondrašová……………….44 hlasů

 

 

 1. Volba zástupců nezletilých studentů

 

Počet oprávněných voličů…………………415

Počet vydaných hlasovacích lístků………...415

Počet odevzdaných hlasovacích lístků……...88 platných

 

Do školské rady byla zvolena:

MUDr. Šárka Nejdlová……………………36 hlasů

 

Pořadí náhradníků:

 1. Ing. Miroslav Jandečka……....18 hlasů
 2. Ing. David Vokoun…………...11 hlasů
 3. Ing. Hana Vaňková………….....9 hlasů
 4. Mgr. Ing. Kamila Bendová…….6 hlasů
 5. Jana Kouříková………………...5 hlasů
 6. Bc. Petr Kinzler………………...3 hlasy

 

V Domažlicích dne 20.11.2017

 

Členové přípravného výboru:

 

 

…………………….                  ………………………                     ……………………

Ing. Monika Šišková                   Mgr. Václav Kozina                        Radka Nebehajová

 

 

 

 

 

                                                       

Oznámení ředitelky školy

Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323

(1) Název Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323
(2) Důvod a způsob založení viz Zřizovací listina
(3) Organizační struktura viz Organizační struktura
(3.1) Seznam podřízených povinných subjektů  
(3.2) Zřizované organizace  
(4) Kontaktní spojení  
(4.1) Kontaktní pošt. adresa Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323,
Pivovarská 323
344 42 Domažlice
(4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Pivovarská 323
344 42 Domažlice
(4.3) Úřední hodiny 7:15 - 13:45
(4.4) Telefon 379 414 211
379 725 464 (ředitelka)
379 414 222 (školní jídelna)
(4.5) Číslo faxu 379 725 957
(4.6) Adresa internetové stránky http://www.gymdom.cz
(4.7) Adresa e-podatelny gwtgiqs
(4.8) Další elektronické adresy
(5) Případné platby lze poukázat č. účtu 5472200257/0100
(6) IČ 48342912
(7) DIČ není plátcem DPH
(8) Dokumenty  
(8.1) Seznamy hlavních dokumentů

Školní řád GJŠB
Výroční zpráva o činnosti organizace
Školní vzdělávací program

(8.2) Rozpočet

Rozvaha 2016
Příloha účetní uzávěrky 2016
Výkaz zisku a ztrát 2016
Rozpočet 2017

(9) Žádosti o informace viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(10) Příjem žádostí a dalších podání viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(11) Opravné prostředky viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(12) Formuláře Formuláře
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(14) Předpisy  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(14.2) Vydané právní předpisy  
(15) Úhrady za poskytování informací viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací viz směrnice Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o vyšší úhrad za poskytování informací  
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv  
(16.2) Výhradní licence  
(17) Výroční zpráva

Výroční zpráva 2016/2017

Výroční zpráva Gymnázia J. Š. Baara Domažlice podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2016

Starší zprávy zde

 

Mgr. Jana Štenglová

ředitelka školy