"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Slavnostní předávání osvědčení o úspěšném absolvování dalšího ročníku Univerzity 3. věku, jež funguje při našem gymnáziu, hostila obřadní síň domažlické radnice.

Jednalo se o 1. ročník třetího cyklu. Pro ty, kdo Univerzitu 3. věku navštěvují od počátku, šlo tedy již o uzavření 7. ročníku studia. Mezi 86 absolventy bylo takových celkem 40.      "Jste zástupci starých dobrých časů, kdy vzdělání mělo svoji váhu a kdy nebyl v kurzu ten, kdo nic nezná a ještě se tím chlubí," uvedla ve svém krátkém proslovu ředitelka naší školy Mgr. Jana Štenglová a poté společně se starostou Ing.Miroslavem Machem předala osvědčení úspěšným absolventům, kteří svým zájmem a touhou po poznání mohou být příkladem mnoha současným studentům.   

Text a foto Jan Pek

U3V_2015
U3V_2015
U3V_2015
U3V_2015
U3V_2015
U3V_2015
U3V_2015
U3V_2015
U3V_2015
U3V_2015
U3V_2015
U3V_2015
U3V_2015