Vytisknout

Školní metodik prevence zajišťuje prevenci sociálně patologických jevů na půdě školy. Ve školním roce 2014/2015 jsou naplánovány následující aktivity:

Aktivity v rámci vyučování

Aktivity volnočasové