"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Školní metodik prevence zajišťuje prevenci sociálně patologických jevů na půdě školy. Ve školním roce 2014/2015 jsou naplánovány následující aktivity:

Aktivity v rámci vyučování

 • Škola plná kamarádů – pro žáky nově nastupujících tříd 1.4, 1.6 a 1.8 proběhl tento projekt ve dnech 3. - 5. září 2014 v Caparticích s cílem podpořit vytváření dobrých vztahů v nových třídních kolektivech
 • Jak se bránit šikaně – interaktivní přednáška pro třídy nižšího gymnázia, ve spolupráci s PPP, minimální rozsah 2 hodiny v každé třídě v aktuálním školním roce
 • Deštník držím já – projekt pro třídy nižšího gymnázia, ve spolupráci s PPP, 4 hodiny v každé třídě
 • Partnerské vztahy a sex – interaktivní beseda pro třídy 3.8 a 1.6, ve spolupráci s gynekologickou poradnou
 • Trestní odpovědnost mladistvých a trestný čin korupce – beseda pro třídy nižšího gymnázia, ve spolupráci s policejní mluvčí PČR
 • Bezpečí ženám a dívkám – projekt pro dívky 1. a 2. ročníků vyššího gymnázia, ve spolupráci s Policií ČR (prevence násilných a mravnostních trestných činů, praktické rady, jak se nestát jejich obětí, ukázka obrany proti případnému útoku)
 • Kyberšikana – projekt, v jehož rámci proškolení TU nově nastupujících tříd podají ve svých třídách odborné informace včetně důležitých kontaktů, kam se obrátit, pokud se žák ocitne v rizikové situaci
 • Řidiči, znáš 6P? – projekt pro 3. a 4. ročníky vyššího gymnázia, ve spolupráci s policejní mluvčí PČR a dopravními policisty (akce určena čerstvým absolventům autoškol s cílem seznámit je s riziky silničního provozu, příčinami dopravních nehod atd.)
 • Co dělat, když ... (ochrana obyvatel za mimořádných okolností) – pro třídy nižšího gymnázia, v rámci hodin OV zajistí dostatek informací jednotliví vyučující OV
 • Protidrogová problematika probírána v hodinách HV (hippies, underground, punk atd.) – pro třídy 2.6, 4.8, 1.4, 3.6, 5.8, 2.4, 4.6, 6.8
 • Materiály s protidrogovou tematikou zařazovány do hodiny IVT v rámci práce s textem,         v  hodinách IVT též diskutována možnost zneužití internetu a soc. sítí (včetně kyberšikany)
 • V ostatních předmětech (Bi, Ch, Čj, Tv, Ov, Zsv) jsou pro jednotlivé třídy zařazeny ve shodě s minimálním preventivním programem tematické celky, které se zabývají problematikou zneužívání drog (škodlivost drog, negativní působení na organismus, důsledky drogové závislosti), partnerskými a rodinnými vztahy, xenofobií, šikanou (včetně rozpoznání šikany, reagování na ni, oznámení této skutečnosti atd.)

Aktivity volnočasové

 •          škola se zaměřuje na efektivní trávení volného času studentů 
 •          studenti mohou v rámci projektu Centrum volného času zdarma využívat školní sportovní stadion
 •          škola pořádá školní kola sportovních soutěží
 •          studenti školy každoročně organizují akce Majáles, Lenochod, Maškarní ples, Noc vědců a mnoho dalších zajímavých aktivit