"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V pátek 4.září absolvovali studenti prvního ročníku čtyřletého studia v Trhanově stmelovací kurz,

během něhož při hrách a soutěžích připravených výchovným poradcem Mgr. Janem Anderlem mohli lépe poznati své nové spolužáky.    Foto Jan Pek

Trhanov 2015
Trhanov 2015
Trhanov 2015
Trhanov 2015
Trhanov 2015
Trhanov 2015
Trhanov 2015
Trhanov 2015
Trhanov 2015
Trhanov 2015
Trhanov 2015