"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V prvním školním týdnu se studenti, kteří nastoupili do prvních ročníků všech typů studia, seznamovali na tzv. adaptačních kurzech.

Po letech spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou byl letos změněn formát i místo pobytu. Program zajišťovali společně třídní učitelé, výchovný poradce a metodička prevence na trhanovském zámku. Velmi příjemná atmosféra během prováděných aktivit umožnila vytvoření prvních přátelských vztahů mezi novými spolužáky. Mnozí žáci na nové prostředí velmi dobře "zadaptovali" již během ranní cesty vlakem. Výsledkem dopoledního programu bylo definování třídních pravidel a vytvoření koláže, kterou si žáci vyvěsí ve třídě. Pěší návrat po obědě do Domažlic prověřil i fyzické schopnosti nových gympláků.

1.4 net1.6 net1.8 net