Vytisknout

Zájemci z řad našich studentů a žáků SOU Domažlice absolvovali těsně před jarními prázdninami zajímavou exkurzi do Technologického campusu v Chamu, který zřídila Technická vysoká škola v Deggendorfu.

Úkolem campusů je zprostředkovat propojení  vědecké práce a vědeckých poznatků s praxí.

Chamský campus je zaměřen na mechatroniku, tedy obor spojující mechaniku, elektroniku a informatiku a jedním z jeho hlavních úkolů je příprava odborníků pro firmy v bavorském příhraničí. Proto se zde výrazně uplatňuje duální systém výuky, při němž je student od počátku spojen s konkrétní firmou. Ta mu platí stipendium, posluchač do ní chodí na praxi a firma si tak už vychovává svého budoucího zaměstnance.

Zájemci mohou vybírat ze 16 studijních programů bakalářského studia a kdo má zájem dostat se až na magisterskou úroveň, může poté pokračovat ve studiu přímo v Deggendorfu. Ke studiu se předpokládá zvládnutí němčiny na úrovni C1 podle mezinárodního referenčního rámce. Deggendorfská vysoká škola má ale řadu zahraničních studentů, dokonce až z Asie a Jižní Ameriky, proto organizuje i přípravný semestr, během něhož se studenti dostanou na potřebnou jazykovou úroveň a zejména si osvojí odbornou slovní zásobu.

Povinností každého studenta vyšších ročníků je zapojit se do některého ze školních projektů. Mnohé z nich jsou realizovány ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni.

Průvodce domažlické výpravy, Ing. Vilém Dostál, jenž žije v Německu již 30 let a sám také v Chamu vyučuje, je garantem projektů zaměřených na zařízení usnadňující život tělesně handicapovaným občanům. Výsledkem některých z těchto studentských projektů se staly elektrické koloběžky a elektrická vozítka pro handicapované, jejichž funkčnost si mohli domažličtí studenti sami ověřit. Mnozí této možnosti s chutí využili.

Text a foto Jan Pek

Napsali o nás:

Chamer Zeitung

Domažlický deník

cham-1
cham-2
cham-3
cham-4
cham-5
cham-6
cham-7
cham-9
cham-8
cham-10
cham-11