"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Tečkou za čtyři, šest nebo dokonce osm let trvajícím gymnaziálním studiem se pro 75 čerstvých absolventů naší školy stalo slavnostní předávání maturitních vysvědčení,

Učivo volitelných seminářů je součástí zkušební látky profilové maturitní zkoušky.