"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V úterý 21.října 2014 se v kině Čakan od 18 hodin uskutečnilo vystoupení našich studentů v rozsáhlém programu ke 100. výročí rozpoutání 1. světové války. Dostupnými prostředky byla pozvána široká veřejnost, která mohla shlédnout program plný odborných prezentací historických událostí z počátku 20. století a vzpomínek na rodinné příslušníky, kteří prošli válkou. Nechyběly scénky se Švejkem v hlavní roli a zajímavá setkání s budovateli Československa. Návštěvníci se mohli seznámit s rolí Červeného kříže a s osudy výrazných osobností za " velké války". Velmi barvitě byl představen kulturní směr dadaismus z roku 1916, nechyběla hudební, pěvecká i taneční vystoupení, která dobarvila atmosférupředstavovaného období.

Velké poděkování patří všem studentům a pedagogům, kteří se na celé akci podíleli, a to jak nácvikem, přípravou a samotným provedením. Realizace tohoto programu si vyžádala hodně trpělivosti a volného času všech aktérů. Děkujeme!

                                                                             

Soutěže a projekty
Kromě soutěží, které se aktuálně objeví v průběhu daného školního roku a do kterých se zapojí třída, ve které je téma soutěže probíráno, popř. jednotlivci z dané třídy, se na vyšším stupni gymnázia po žácích požaduje vypracování jedné seminární práce z některého společenskovědního oboru dle vlastní volby. Nejlepší práce jsou následně rozvinuty do podoby SOČ (středoškolská odborná činnost) a poslány do soutěže středoškolských odborných prací. Žáci se díky tomu seznámí s pravidly pro tvorbu vědecké práce a tato zkušenost jim bude ku prospěchu při dalším (např. VŠ) studiu.
Žáci se zapojují během roku do různých projektů, které se vztahují k právě probíraným tématům, např. projekt ve třídách 2.8, 4.6, 6.8 a 2.4 o zemích EU, projekt ve třídách 1.4, 5.8 a 3.6 o významných osobnostech světové i české psychologie, projekt ve třídě 4.8 o životě v naší obci a podobně. Projekty se následně prezentují formou referátu, výstavy nebo přehlídky nejlepších prací.

Exkurze
Žáci tříd 6.8, 4.6 a 2.4 podniknou exkurzi do Prahy do Parlamentu ČR, kde navštíví jeho obě komory (Poslanecká sněmovna a Senát) a seznámí se s hlavními zásadami legislativního procesu. Tato exkurze bývá spojena s návštěvou Lidic.
Žáci tříd 7.8, 5.6 a 3.4 navštíví důležité státní úřady a bankovní instituce v Domažlicích, např. Okresní soud, Komerční banku, Úřad práce a další. Seznámí se zblízka s fungováním těchto institucí, získají přehled o tom, co je náplní jejich práce a jakým způsobem se v případě potřeby na ně obracet.

Kromě pravidelných exkurzí se v průběhu školního roku organizují též exkurze ad hoc podle aktuální nabídky.

Možnost setkat se s odborníky z různých profesí se realizuje i organizováním besed na půdě školy. Druhým ročníkům vyššího gymnázia je např. určena přednáška s názvem Cestuj, studuj a pracuj v EU, kterou zajišťuje Eurocentrum Plzeň. Přednášející velice kvalitně žáky seznámí s možnostmi, které jim Evropská unie může v tomto směru poskytnout. Žáci oceňují například informace o tom, jak si najít v některé zemi EU prázdninovou brigádu či jaké mají možnosti za hranicemi studovat to, co je zajímá.