"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V pondělí 3.listopadu se v moderním Divadle Rosenthal v severobavorském pohraničním městě Selb uskutečnila ústřední bavorská oslava 25. výročí pádu tzv. železné opony. Tohoto shromáždění se kromě ministerského předsedy bavorské zemské vlády Horsta Seehofera zúčastnili také jeho kolegové z nových spolkových zemí Durynsko a Sasko-Anhaltsko, český ministr kultury Daniel Herman a řada zástupců regionálního politického a veřejného života z německé i české strany.

Ve čtvrtek 14. března se naši nejlepší němčináři z okresního kola zúčastnili kola krajského, které proběhlo v Plzni.

12. března 2014 se 20 studentů naší školy zúčastnilo zkušebních mezinárodních testů v německém jazyce.

     Dva roky trvající projekt skupin studentů naší školy a Gymnázia Wernera von Siemense v Regensburgu zaměřený na dějiny obce Folmava od vzniku samostatného Československa až do 90. let minulého století vyvrcholil třemi divadelními představeními v sousedním Furthu im Wald.

Na jaře se skupina našich studentů spolu se svými kolegy z Gymnázia Wernera von Siemense v Regensburgu zapojila do česko-bavorského výtvarného projektu inspirovaného poutí manželů Králových z Klenčí do Furthu im Wald, kterou ve své knize Lůsy líčí J. Š. Baar.

     Společnému úsilí skupiny studentů naší školy a Gymnázia Wernera von Siemense v Regensburgu se 9. července dostalo mimořádného ocenění – za dvouletý projekt věnovaný historii Folmavy obdrželi 9. července v Mnichově v prostorách Zemského sněmu (Landtagu), což je bavorský zemský parlament, zvláštní cenu bavorského ministra školství v soutěži nazvané Ve znamení vzpomínek.