"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Jméno                                     Kontakt

Ing. Martina Beberová         

Mgr. Petr Diviš                      

Mgr. Dana Fraňková              frankova@gymdom

Mgr. Martin Jakubík               

Mgr. Marina Mrázová          

Mgr. Emilie Nosková             

Jan Pek                               

Mgr. Pavlína Vondrašová      

Mgr. Petra Váchalová          

 

        Nedílnou součástí učebního plánu našeho gymnázia je německý jazyk. Jeho znalost je výhodná kvůli blízkosti hranic a všestranným hospodářským, kulturním, společenským i sportovním kontaktům mezi českými a bavorskými příhraničními regiony.

       Němčina se ve třídách šestiletého a čtyřletého studia vyučuje od prvního ročníku, žáci osmiletého studia s ní začínají v tercii. Hodinová dotace činí ve všech třídách 3 hodiny týdně, studenti posledních a předposledních ročníků se mohou přihlásit ještě na volitelný předmět (studenty označovaný jako seminář) konverzace v německém jazyce, který pak mají 2 hodiny týdně.

       Studenti jsou připravováni s výhledem na složení maturitní zkoušky, a to jak ve formě profilové (školní), tak i společné (státní) maturitní zkoušky. Nadaní a zodpovědní žáci víceletého studia se mohou připravovat rovněž na složení zkoušek potřebných pro získání Německého jazykového diplomu (DSD). Ti mají počet vyučovacích hodin v posledních čtyřech ročnících navýšen o nepovinné specializované semináře. Podrobnější informace o této mezinárodně uznávané zkoušce naleznete v samostatném odkazu.

       Talentovaní žáci mají možnost uplatnit své dovednosti v různých jazykových soutěžích a olympiádách, zájemci o poznání zajímavých míst v Německu a Rakousku se mohou zúčastnit různých exkurzí organizovaných vyučujícími němčiny.

       Nesporným přínosem pro zúčastněné studenty je zapojení do česko-bavorských projektů. V této oblasti vycházíme zejména z dlouhodobé úspěšné spolupráce s Gymnáziem Wernera von Siemense v Regensburgu, jejímž výsledkem se stala již čtyři dvojjazyčná divadelní představení, několik výtvarných projektů a společných exkurzí. Ve školním roce 2015/16 byla navázána spolupráce rovněž s Gerhardinger Realschule Cham a 17. listopadu 2015 byla s touto školou podepsána partnerská smlouva. Již se uskutečnila první vzájemná setkání žáků obou škol. Bližší informace o spolupráci s oběma bavorskými školami a o dosud realizovaných projektech najdete spolu s fotogaleriemi v samostatném odkazu.