"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Upozorňujeme studenty, že konzultace z matematiky na opravnou zkoušku pro 3. ročník je 21. 8. 2019 v 7.00 hodin.

Písemné konzultace na .

Výuka matematiky ovlivňuje rozvoj abstraktního a exaktního myšlení žáků, učí logickému myšlení, vede k přesnému vyjadřování a přispívá k formování volních rysů osobnosti (přesnost, vytrvalost, důslednost) a vytváří tak předpoklady pro porozumění a řešení praktických situací.

Organizace výuky

Matematika je na nižším gymnáziu pojata jako základní kurz pro přípravu studia na středních školách. Studenti si rozšiřují své znalosti v soutěžích např. Matematická olympiáda , Klokan , Pythagoriáda , Genius logicus …). Ve druhém ročníku nižšího gymnázia je zařazen předmět Matematické cvičení, kde se žáci věnují zejména přípravě na soutěže a matematickým hrám.Ve druhém a třetím ročníku jsou žáci na jednu hodinu rozděleni.

Studium na vyšším gymnáziu probíhá v prvním ročníku stejně pro všechny studenty , od třetího ročníku si mohou zájemci o tento předmět volit jeden matematický seminář a ve čtvrtém ročníku všichni žáci mají základy vysokoškolské matematiky. V prvním a druhém ročníku jsou žáci opět na jednu hodinu rozděleni.