"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

V pátek 24.1.2020 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo fyzikální olympiády kategorií E a F, která je určena pro 8. a 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií.

Ve středu 3. dubna 2019 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo fyzikální olympiády kategorií E a F, která je určena pro 8. a 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií.

Od 26.2 do 1.3 Probíhalo v Hradci králové národní kolo fyzikální olympiády, prestižní fyzikálně zaměřené soutěže pro žáky středních škol.  I z naší školy, Gymnázia Jindřicha Šimona Baara, jsme tam měli svého zástupce.

Začátek školního roku byl na naší škole spojen s otevřením nové učebny fyziky.

Česká ekonomika potřebuje odborníky v technických oborech, o tom nikdo nepochybuje. Jedním z nejdůležitějších předmětů pro přípravu takových odborníků je nesporně fyzika.

Student třídy 6.6 Pavel Kůs obsadil krásné třetí místo ve finále Astronomické olympiády kategorie AB, které se konalo ve dnech 16. - 18. 3. 2016 na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Více informací na http://olympiada.astro.cz/201516_finale_AB.html.

Ve středu 10. 6. 2015 se konala v Praze na ČVUT přehlídka středoškolské technické činnosti StreTech 2015.

Fyzikální olympiáda

Fyzikální olympiáda je soutěž pro žáky ve věku 10 - 19 let.

Oficiální stránky Fyzikální olympiády v ČR najdete zde:

http://fyzikalniolympiada.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků pořádají ve školním roce 2013/2014 již 55. ročník soutěže fyzikální olympiáda (FO). Soutěží FO vás chceme získat pro hlubší studium fyziky a technických oborů a zároveň vám dát příležitost k tomu, abyste mohli ukázat, jaké jsou vaše vědomosti z fyziky a jak je dovedete používat při řešení úloh i v praxi. Cílem soutěže je vyhledávat pro naši společnost budoucí odborníky ve fyzice a v technických vědách, neboť v souvislosti s neustálým vývojem vědy a techniky je těchto odborníků stále více zapotřebí, ale počet hodin výuky i počet zájemců o fyziku se snižuje.

Vítězní řešitelé druhého kola všech kategorií a v kategorii A též třetího kola soutěže budou odměněni hodnotnými cenami. Kromě toho dostanou úspěšní řešitelé druhého a třetího kola soutěže pochvalná uznání a vítězové třetího kola diplomy.

Při výběru na některé fakulty vysokých škol matematického, fyzikálního a technického směru se přihlíží mimo jiné i k tomu, zda se uchazeč zúčastnil fyzikální olympiády a jaký měl v ní úspěch.

 

Astronomická olympiáda

Oficiální sránky Astronomické olympiády najdete na:

olympiada.astro.cz

Astronomická olympiáda je určena zájemcům o přírodní vědy, o astronomii, o soutěžení, všem s chutí poměřit si svoje znalosti. Probíhá na základních školách, víceletých gymnáziích a středních školách tříkolově. Mladším řešitelům nabízí netradiční pojetí přírodovědné soutěže, ať už možností používat libovolné pomůcky ve školním kole nebo praktickými úlohami v druhém kole. Středoškolská kategorie nabízí náročnější úlohy. Na finále kategorií EF a GH tradičně navazuje soustředění pro nejúspěšnější řešitele s cílem vybrat českou delegaci na Mezinárodní astronomickou olympiádu. Astronomickou olympiádu pořádá Česká astronomická společnost. Olympiáda je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

FYKOS

FYKOS (FYzikální KOrespondenční Seminář) je určen pro studenty středních škol.

Oficiální stránky FYKOSu najdete na:

fykos.cz

FYKOS (FYzikální KOrespondenční Seminář) je určen pro všechny středoškoláky se zájmem o fyziku. Zájemci dostávají šestkrát do roka zadání osmi úloh, na jejichž vyřešení mají asi měsíc čas. Svá řešení pak pošlou a studenti a zaměstnanci Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze je opraví, obodují a spolu se vzorovými řešeními a výsledkovou listinou pošlou zpět.

Výfuk

Výfuk je fyzikální korespondenční seminář pro žáky základních škol a nižších ročníků gymnázií.

Oficiální stránky výfuku najdete na:

vyfuk.fykos.cz

Do soutěže se může zapojit jakýkoliv žák šesté až deváté třídy základní školy nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. Stačí poslat řešení aspoň jedné úlohy z některé série (nemusíte řešit od začátku, zapojit se můžete během školního roku kdykoliv).