"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Minulou sobotu přijelo do rodin našich studentů 23 francouzských žáků se 2 učiteli, aby v rámci druhé části výměnného pobytu poznávali Českou republiku, způsob vyučování, českou kuchyni i kulturu a životní styl.

Pobyt se nám již chýlí ke konci, a tak ještě nasáváme zdejší atmosféru, jak jen to jde.

Do Saint Arnoult jsme dorazili v pondělí odpoledne. Hned se nás ujali francouzští učitelé a společně se surviantem (má na starosti žáky mimo vyučování) jsme prošli školu. Naši studenti byli opět překvapení systémem, který zde vládne - např. před první a třetí hodinou se žáci řadí na seřadišti, odkud si je po zvonění vyzvedne vyučující, a nikde po škole se nesmí používat mobilní telefon, a to ani o přestávkách (!!!).

Devatenáct studentů gymnázia, kteří v dubnu ubytovávali své francouzské protějšky, se v těchto dnech účastnilo výměnného pobytu v Saint Arnoult.

Čeští studenti připravili pro jejich francouzské korespondenty nezapomenutelný zážitek.

V úterý vyrazili Francouzi na exkurzi do německého Regensburgu. Předtím se ale v sále domažlické radnice konalo slavnostní přijetí panem starostou M.Machem, který předal paním učitelkám propagační materiály týkající se našeho města a kraje. Před odjezdem si ještě prohlédli muzeum v Chodském hradu.

Během tohoto týdne se Francouzi v naší škole zapojili do výuky, konkrétně navštívili hodiny Aj, Fj, Tv, Hv, Vv, mat.cvič a dramatické výchovy. Nejvíce byli překvapeni, že mohou naši studenti o přestávkách ve škole telefonovat a je jim dovoleno při hodině pít.

V pátek 4.dubna jsme vzali naše korespondenty z Francie do Prahy. Hned po příjezdu na Pohořelec se jich ujala milá paní průvodkyně, která je během 4hodinové prohlídky seznámila s nejvýznamnějšími památkami.

1transparentVe čtvrtek jsme u nás ve škole přivítali 50 francouzských studentů. Část z nich se účastní výměnného pobytu s našimi studenty a 29 jich přijelo na jednodenní návštěvu naší školy z nedalekého Kötztingu.