"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Ve školním roce 2013/14 využili čtyři studenti naší školy možnost vyjet studovat na jeden rok do východofrancouzského regionu Franche-Comté na hranicích se Švýcarskem.

Výměnné pobyty v St. Arnoult-en-Yvelines

1. výměna proběhla r. 1991, kdy paní profesorka Deckerová a 5 studentek francouzštiny přijaly nabídku učitelů francouzštiny z Kőtztingu zúčastnit se 14denního pobytu ve Francii, v městečku St. Arnoult-en-Yvelines (asi 50 km od Paříže) spolu s německými studenty. Od tohoto roku se výměna konala pravidelně každý rok. Studenti bydleli ve francouzských rodinách, chodili do francouzské školy (College Georges Brassens) a poznávali způsob života Francouzů. Postupně byly přidány celodenní výlety do Paříže, do Normandie, návštěva zámků na Loiře. Francouzští studenti pak trávili 14 dní v německých rodinách a k nám na gymnázium zavítali během svého pobytu v Německu vždy na 1 den, kdy pro ně byl připraven bohatý program: prohlídka školy, zapojení do výuky, koncert, návštěva chovatelského kroužku, prohlídka Domažlic atd.

Veliké díky patří p.prof.Deckerové, která tyto pobyty podporovala a osobně se jich každoročně účastnila. Následně předala veškeré zkušenosti své bývalé studentce Mgr. Šiplové.

R. 1995 pobyla v St.Arnoult p.uč. Irena Schleissová, která na naší škole několik let vyučovala francouzštinu externě. V letech 2003-2006 výměnu organizačně zajišťovaly Mgr.Marie Deckerová a Mgr. Milena Šiplová. Po odchodu Mgr. Deckerové do důchodu a  Mgr. Šiplové na mateřskou dovolenou převzala organizaci Petra Šlajsová a od roku 2008 se po 16 letech změnila organizace i délka pobytu.

Poznávací zájezdy do Paříže a okolí

V letech 2003-2004 pořádalo gymnázium dva poznávací zájezdy do Paříže a okolí. Organizačně se na těchto zájezdech podílely Mgr. Jaroslava Wollerová a Mgr. Milena Šiplová. Cílem těchto pobytů bylo seznámit studenty (nejen francouzského jazyka) s městem nad Seinou  a samozřejmě uplatnit své jazykové dovednosti.

Program zájezdů byl velice bohatý. Během 3 dnů poznali studenti všechny známé pamětihodnosti a významné budovy na obou březích Seiny, navštívili nejznámější muzea, prošli se po nejkrásnějších zahradách, prozkoumali nejnavštěvovanější čtvrti a kouty metropole a ochutnali francouzské speciality. 

V současné době, po návratu Mgr. Mileny Šiplové z mateřské dovolené, plánujeme v budoucnosti tyto pobyty opět obnovit.