"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V pondělí 10. 11. 2014 se v Lidicích konala konference projektu Národního muzea v Praze. Otcem projektu " Národní kronika" je spisovatel a historik Zdeněk Mahler. Své práce na téma " oběti a hrdinové" jeli do Lidic představit i naši čtyři studenti ze třídy 4.6 - Vít Adamovský, Martin Feder, Amálie Váchalová a Karolína Löfelmannová.

V úterý 21.října 2014 se v kině Čakan od 18 hodin uskutečnilo vystoupení našich studentů v rozsáhlém programu ke 100. výročí rozpoutání 1. světové války.

Studenti Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích srdečně zvou širokou veřejnost do kina Čakan ke shlédnutí svého komponovaného programu k výročí propuknutí 1. světové války. Celá akce se uskuteční 21. 10. 2014 od 18 hodin. Tento program byl s úspěchem poprvé předveden pro žáky a učitele gymnázia na konci minulého školního roku a nyní na podzim je dán k dispozici také veřejnosti. Návštěvníci se mohou těšit na hrané scénky, zajímavé projekce historických událostí, zpracované vzpomínky pamětníků, na hudební a taneční čísla, na vyzdvihnutí významných mezníků z počátku 20. století.

V květnu a červnu 2014 se v rámci dějepisu a výtvarné výchovy zapojilo několik našich studentů do projektu "Moje kořeny", který vyhlásila pro školy v okrese Domažlice obec Díly.

Na konci školního roku 2014 vyvrcholil projekt společensko-vědní předmětové komise u příležitosti kulatého výročí počátku 1. světové války.

V úterý 28. 1. 2014 se v domažlickém DDM kolnalo okresní kolo dějepisné olympiády.

Dne 29. 11. 2013 se uskutečnilo na našem gymnáziu školní kolo dějepisné olympiády pro školní rok 2013 - 14.

Dějepisné projekty

V rámci dějepisu organizujeme řadu školních projektů, které následně prezentujeme i pro mimoškolní veřejnost. Výstupy z těchto akcí pak vystavujeme ve škole, informujeme o nich v místním tisku, dokumentujeme je filmem a fotografií. Mezi úspěšné projekty s mezipředmětovým dosahem lze zařadit : „ Antický den“, „ Středověká společnost“, „ J. Š. Baar a jeho doba“, „ Jan Amos Komenský – učitel a filosof“, „ 28. říjen v československých dějinách“, „ 17. listopad a my“.

Pro školní rok 2013 – 2014 chystáme nový rozsáhlý projekt ke 100. výročí začátku 1. světové války. Bude prezentován v červnu 2014 a bude dílem všech tříd, které se již s problematikou této události seznámily. O průběhu příprav a celkovém výsledku akce budeme na těchto stránkách pravidelně informovat.

Dějepisné soutěže

Každoročně se naši mladí historikové ve věku 13 – 15 let zapojují do dějepisné olympiády, ve které pravidelně vítězí v rámci okresního kola a následně postupují do kraje. Tam už bývají úspěchy střídavé, ale vždy máme umístění v první desítce. Máme ale i vítěze oblastních kol, kteří nás pak reprezentují na národní úrovni. Naši mladí badatelé se též účastní krajských historických kampů. Další pravidelnou soutěží je Historická soutěž v Chebu, pořádaná pro starší kategorii gymnazistů. Je to akce pro soutěžní družstva, kterých stále přibývá. V současné době jich do Chebu přijíždí 75. I zde se za práci nemusíme stydět, každoročně končíme na předních místech výsledkové tabulky. Řada našich zájemců o studium historie také pracuje na odborných pracích SOČ. Ke zpracování si vybírají témata sobě blízká, nejčastěji z místa svého bydliště. Zapojují se též do mezinárodní soutěže Eurostory.

Vyhlašování témat pro dějepisnou olympiádu probíhá začátkem každého školního roku. Na jejich základě se podle zájmu přihlašují studenti příslušných věkových kategorií. Školní kolo olympiády se koná vždy v listopadu a na jeho základě jsou vybráni tři nejlepší účastníci do okresního kola. Na chebskou historickou soutěž je družstvo vybráno již v předchozím školním roce, aby se již na předem známé téma mohli s předstihem připravovat. Odborné práce SOČ jsou víceletým dílem a jejich autoři je většinou představí v předposledním či posledním roce studia.

Aktuální průběh všech soutěží bude na těchto stránkách pravidelně prezentován.