"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Dne 21. 3. 2016 se v Plzni konalo krajské kolo dějepisné olympiády, tentokráte na téma Karel IV. Naši školu a zároveň okres tam reprezentovali žáci 3.8 - F. Porazil a E. Polívková a studentka 4.8 Alena Osvaldová. Celkem v kraji soutěžilo 32 mladých historiků. Z našich nejlépe dopadla A. Osvaldová, která obsadila bramborové čtvrté místo.

V pondělí 18. 1. 2016 se konalo okresní kolo dějepisné plympiády, na které naši školu reprezentovali tři studenti: Alena Osvaldová (4.8), Eliška Polívková (3.8) a Jan František Porazil (3.8). Všichni prokázali výborné znalosti v historickém tématu "Lucemburkové", což doložili svým umístěním. Alena Osvaldová zvítězila se ziskem 97 bodů ze 100 možných. Eliška Polívková obsadila 2. místo a J. F. Porazil stanul na třetí příčce. Všichni postupují do krajského kola, které proběhne 21. 3. 2016.

V pondělí 23. 11. 2015 byl studenty našeho gymnázia realizován slavnostní komponovaný pořad k 90. výročí úmrtí J. Š. Baara - patrona naší školy. Nejdříve byl v dopoledních hodinách předveden našim žákům a zaměstnancům a večer od 18 hodin byl organizován pro veřejnost. V obou případech se setkal s příznivým ohlasem a určitě osobu J. Š. Baara zviditelnil a divákům zábavnou formou přiblížil. Děkujeme všem organizátorům a účinkujícím za jejich práci, skvělá vystoupení a hlavně za jejich volný čas, který této akci věnovali. Ve fotogalerii můžete shlédnout fotografie z tohoto programu a v Domažlickém deníku si o něm můžete přečíst článek .

Pro letošní školní rok bylo v rámci dějepisné olympiády vyhlášeno téma " Pot, slzy a naděje aneb Život je boj". Školního kola se zúčastnilo 40 žáků ze tříd 1.6, 2.6, 3.8, 4.8 a z nich do okresního kola 27. 1. 2015 postoupili studenti Hynek Varga (4.8), Josef Nejdl (2.6) a Eliška Märzová (2.6). V okrese si vedli velmi dobře, J. Nejdl zvítězil, H. Varga byl druhý a E. Märzová pátá. Všichni postoupili do krajského kola 20. 3. 2015 v Plzni, kde si nejlépe vedl J. Nejdl, který obsadil 6. místo. H. Varga se také dostal do první desítky a vybojoval 10. příčku. Celkem tam soutěžilo 28 žáků a došlo i na rozstřelovací otázky.

V pondělí 10. 11. 2014 se v Lidicích konala konference projektu Národního muzea v Praze. Otcem projektu " Národní kronika" je spisovatel a historik Zdeněk Mahler. Své práce na téma " oběti a hrdinové" jeli do Lidic představit i naši čtyři studenti ze třídy 4.6 - Vít Adamovský, Martin Feder, Amálie Váchalová a Karolína Löfelmannová.

V úterý 21.října 2014 se v kině Čakan od 18 hodin uskutečnilo vystoupení našich studentů v rozsáhlém programu ke 100. výročí rozpoutání 1. světové války.

Studenti Gymnázia J. Š. Baara v Domažlicích srdečně zvou širokou veřejnost do kina Čakan ke shlédnutí svého komponovaného programu k výročí propuknutí 1. světové války. Celá akce se uskuteční 21. 10. 2014 od 18 hodin. Tento program byl s úspěchem poprvé předveden pro žáky a učitele gymnázia na konci minulého školního roku a nyní na podzim je dán k dispozici také veřejnosti. Návštěvníci se mohou těšit na hrané scénky, zajímavé projekce historických událostí, zpracované vzpomínky pamětníků, na hudební a taneční čísla, na vyzdvihnutí významných mezníků z počátku 20. století.

V květnu a červnu 2014 se v rámci dějepisu a výtvarné výchovy zapojilo několik našich studentů do projektu "Moje kořeny", který vyhlásila pro školy v okrese Domažlice obec Díly.

Na konci školního roku 2014 vyvrcholil projekt společensko-vědní předmětové komise u příležitosti kulatého výročí počátku 1. světové války.