"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Logickým pokračováním řady soutěžních kol dějepisné olympiády je krajské klání. Naši školu tam reprezentovali žáci Vojtěch Ticháček, Kamil Černý a Tomáš Vrňák. Vojtěch Ticháček zopakoval svůj lońský úspěch a umístil se na 2. místě, čímž si otevřel cestu do národního kola.    Blahopřejeme.

V pátek 8.2.2019 se od 8 hodin konal v jídelně gymnázia komponovaný program k životnímu výročí patrona naší školy. Před studenty nižšího gymnázia se v přednášce Mgr. Marie Johánkové otevřel celý život tohoto chodského barda. Povídání o jeho studiu, rodině, kněžské práci a spisovatelské činnosti bylo doplněno hudebním a pěveckým vystoupením naší školní "selcké muziky" a dramatizovanou četbou z Baarova díla. Na celé akci se podíleli učitelé: M. Johánková, M. Morysková, T. Faschingbauerová, T. Javorský. Za žáky je nutno vyzvednout: K. Bendu (2.6), K. Holou a L. Černou (6.8), E, Faschingbauerovou a l. Vaňkovou (4.8), K. Švecovou (3.8), Pavleovou (5.8).  Zapsala M. Johánková

Úspěšnými představeními jsme připomněli 100 let našeho státu V úterý 23. října se uskutečnila celkem tři představení komponovaného pořadu ke 100. výročí založení samostatného československého státu,který pod vedením učitelky dějepisu Mgr. Marie Johánkové připravili žáci a učitelé naší školy. Pořad byl zaměřený na období první republiky a střídalo se v něm mluvené slovo, scénky, promítání, hudba, zpěv i tanec. V domažlickém kině Čakan se dopoledne konala dvě školní představení a od 17,30 hod. tento program zhlédli zájemci z řad široké veřejnosti, kteří se dostavili v opravdu hojném počtu a po skončení nešetřili slovy chvály na adresu účinkujících studentů. O tom, že se představení skutečně povedlo, svědčí i skutečnost, že o ně projevily zájem ZŠ Komenského i obchodní akademie. Pro jejich žáky budeme hrát 5. listopadu.

Okresní kola v odborných olympiádách vždy zahajuje dějepis. Letos tomu bylo 16. ledna 2019 a naši studenti v něm vybojovali všechna přední místa.

V letošním roce v rámci dějepisu byly přihlášeny do soutěže dvě práce: Eva Žambůrková - Roger Casement

                                                                                                       Sabina Šedová - Ladislav Fink

Prošly školním a okresním kolem a dostaly se do krajského kola, kde S. Šedová obsadila 6. místo a E.Žambůrková 7. příčku.

Krajské kolo dějepisné olympiády se konalo 20. 3. 2018 v Plzni, do kterého se probojovalo 34 žáků 8. a 9. ročníků základní školní docházky. Z našeho gymnázia byl velmi úspěšný Vojtěch Ticháček , který obsadil v obrovské konkurenci 3. místo. Postoupil do celostátního klání, které se konalo v Praze od 21.5. do 25.5.2018, kde naši školu úspěšně reprezentoval.  Letošní téma soutěže bylo" " 1. čs. republika".  Blahopřejeme!

V úterý 16. 1. 2018 se v Domě dětí a mládeže v Domažlicích konalo okresní kolo dějepisné olympiády. Letošní téma se týká  Československé republiky 1918 -38. Naši školu reprezentovali vítězové školního kola : Jan Táborský (2.6), Vojtěch Ticháček (1.6) a Karel Benda (1.6).  Na plné čáře zvítězili a obsadili první tři místa: 1. místo - Jan Táborský, 2. místo - Karel Benda a 3. místo Vojtěch Ticháček. Všichni postoupili do krajského kola v Plzni 20.3.2018. Budeme držet palce.  Mgr. Marie Johánková

V době předvánoční 15.12.2017 mezi naše studenty 2. a 3. ročníků zavítala paní Eva Erbenová, která jako židovská dívka za 2. světové války přežila Terezín, koncentrační tábory a také pochod smrti.

Na konci listopadu na půdě našeho gymnázia proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Letošní téma se týká 100. výročí založení Československa a období 1. republiky. Celkem se této soutěže zúčastnilo 23 žáků tříd 1.6, 2.6, 3.8 a 4.8. V prosinci byly soutěžní úkoly vyhodnoceny a první místo si vybojoval Jan Táborský (2.6), druhou příčku obsadil Vojtěch Ticháček (1.6) a třetí skončil Karel Benda (1.6). Všichni tři postupují do okresního kola, které proběhne v úterý 16.1.2018v DDM Domino v Domažlicích.

Letošní téma k historickému klání zní " Marie Terezie, Josef II. a jejich reformy". Školního kola se zúčastnilo 18 žáků ze tříd 1.6, 2.6, 3.8, 4.8. Vítězně z tohoto souboje vyšel Jan Táborský z 1.6 a po něm na druhé a třetí příčce skončili Jan František Porazil a Eliška Polívková ze třídy 4.8. Postoupili do lednového okresního kola, kde byl nejúspěšnější Jan Fr. Porazil, který obsadil 3. místo a postoupil do krajského kola, které proběhne v Plzni 20. 3. 2017.

Literární kavárna je projekt, jehož cílem je podpořit novou generaci v tvůrčím psaní. Účastnit se ho může každý ve věku od 13 do 20 let,

V pátek 2. 12. 2016 se v domažlickém kině Čakan uskutečnil komponovaný hudebně-dramatický program k 700. výročí narození Karla IV. Celá akce se pečlivě připravovala od začátku školního roku a zapojily se doní studenti čtrnácti tříd. Dopoledne proběhla dvě školní představení a od 18 hodin se hrálo pro veřejnost. V programu se střídaly scénky, mluvené slovo, promítání, písně a tance. diváci Karla IV. poznali po stránce lidské i státnické, seznámili se s jeho rodinou, slavnými osobnostmi jeho doby, dozvěděli se o jeho budovatelství, sběratelství. Nezapomnělo se ani na odkaz jeho doby pro současnost. Tečkou za celým vystoupením byl vstup do muzikálu Noc na Karlštejně. Celý pořad měl kladný ohlas jak u studentů a učitelů, tak i u široké veřejnosti, která večer zaplnila kino do posledního místa.

V poslední květnový pátek se na naši školu k besedě se studenty dostavila paní Eva Erbenová, která jako židovská dívka přežila Terezín, Osvětim i pochod smrti v závěru 2. světové války. Vyčerpanou ji objevili obyvatelé Postřekova, mezi kterými dožila konec války. Postřekovští se stali její novou rodinou a ona se do této chodské vesnice pravidelně vrací.