"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V uplynulých třech týdnech se všichni studenti tříd 7.8, 5.6 a 3.4 v rámci výuky chemie zúčastnili exkurze do pivovaru v Koutě na Šumavě.

     Ve středu 15. 10. 2014 se uskutečnila soutěž Přírodovědný klokan, které se zúčastnily třídy 2.6 a 4.8 v kategorii Kadet a výběr žáků z 1. a 2. ročníku v kategorii Junior. V kategorii Kadet se zúčastilo celkem 61 studentů, v kategorii Junior pak 24.

Dne 23.9.2014 se konala třídenní exkurze se zaměřením na přírodovědné předměty pod záštitou EU, kterou pořádala ZČU v Plzni. Vzdělávacího programu se zúčastnili vybraní studenti gymnázií Plzeňského kraje a profesoři příslušných předmětů ze Západočeské univerzity v Plzni.

V pátek 12.9. se žáci ze tříd 4.8 a 2.6 vypraví do Plzně na Dny vědy a techniky. Sraz je na vlakovém nádraží v Domažlicích nejpozději v 8.00 hodin, odjezd vlakem v 8.10 hodin. Návrat z Plzně asi v 15.30 hodin (odjezd vlakem z Plzně ve 14.08 hodin). V případě velmi nepříznivého počasí bude odjezd možný z Plzně o hodinu dříve (z Plzně ve 13,10 hodin, příjezd do Domažlic ve 14.22 hodin).

Od října 2013 do března 2014 se studentka třídy 8.8 Kateřina Vítková účastnila studentské stáže v projektu Otevřená věda III. organizovaném Akademií věd ČR.

Ve čtvrtek 9. ledna se na katedře chemie Pedagogické fakulty v Plzni konalo krajské kolo 50. ročníku Chemické olympiády pro kategorii B.

  Dne 4.12.2013 v rámci Dne otevřených dveří mohli zájemci o studium na našem gymnáziu navštívit také učebny a laboratoře pro výuku chemie a biologie.

  V laboratoři chemie každých 30 minut probíhala série atraktivních chemických pokusů v podání studentů gymnázia. Zájemci z řad veřejnosti tak mohli vidět například zrození faraonova hada, výrobu zubní pasty pro slony, poskakujícího a bručícího medvídka ve zkumavce, zapálení hořlavé pěny na dlani či různě zbarvené bengálské ohně. V mezičase si pak sami mohli vyzkoušet tajná písma, zapálení nehořlavé bankovky nebo výrobu chemických světlušek. Současně se mohli zúčastnit soutěže o největší balonek nafouknutý pomocí vlastnoručně vyrobené směsi octa a prášku do pečiva.

  V laboratoři biologie pak mohli návštěvníci vidět pitvu ryby, hlodavce a švába. Pod vedením studentů gymnázia si sami vyrobili a pozorovali preparáty rostlinných pletiv či senného nálevu nebo byli "vyzkoušeni" ze znalostí biologie pomocí počítačových programů. K dispozici měli také ukázky vyučovacích pomůcek, se kterými studenti během studia na gymnáziu pracují. I zde se mohli zúčastnit soutěže, tentokrát o nejsilnější stisk ruky.

Dne 15.11.2013 se konala přednáška pana Mgr. Vladimíra Nápravníka, PhDr. "Doba jedová" inspirovaná stejnojmennou knihou. Jednalo se o popis účinků jedů, které se v potravinářství a kosmetice běžně používají. Od relativně neškodného medu jsme se dostali až k nejsilnějšímu biologickému jedu, který si někteří lidé, kteří zřejmě neabsolvovali žádnou podobnou přednášku, nechávají běžně aplikovat pod kůži. Chvílemi se nám i zvedal žaludek a ještě ten den jsme v Kauflandu kontrolovali každou etiketu a živě debatovali o složení školního jídelníčku. Nicméně i přes to se přednáška líbila a kromě zajímavých informací nám přinesla také znalost dalších složitých vzorců. ( Klára Machová, 5.8)

Stejně jako v předchozích letech se i letos v srpnu zúčastnili vyučující chemie spolu s pěti studentkami gymnázia akce připravované VŠCHT v Praze. Letošní již 27. ročník Letní školy pro učitele středních a základních škol a pro studenty středních škol pod názvem Chemie pro život byl rozdělen do dvou bloků. Prvním byla teoretická část složená z přednášek, druhou praktická část plná laboratorních cvičení. Studentky se seznámily například s metodami stanovení vitamínu C v potravinách, způsoby prokazování falšovaných lihovin, restaurováním historického skla či programováním modelu mobilního robota, v přednáškách se pak dozvěděly, zda pít či nepít mléko nebo jaké vedlejší produkty vznikají při desinfekci pitné vody. Vyučující v teoretické části ocenili zejména přednášky RNDr. J. Punčochářové, CSc: Toxikologie a analytické stanovení methanolu a prof. RNDr. V. Pačese:Struktura a evoluce lidského genomu.