"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

  Dne 4.12.2013 v rámci Dne otevřených dveří mohli zájemci o studium na našem gymnáziu navštívit také učebny a laboratoře pro výuku chemie a biologie.

  V laboratoři chemie každých 30 minut probíhala série atraktivních chemických pokusů v podání studentů gymnázia. Zájemci z řad veřejnosti tak mohli vidět například zrození faraonova hada, výrobu zubní pasty pro slony, poskakujícího a bručícího medvídka ve zkumavce, zapálení hořlavé pěny na dlani či různě zbarvené bengálské ohně. V mezičase si pak sami mohli vyzkoušet tajná písma, zapálení nehořlavé bankovky nebo výrobu chemických světlušek. Současně se mohli zúčastnit soutěže o největší balonek nafouknutý pomocí vlastnoručně vyrobené směsi octa a prášku do pečiva.

  V laboratoři biologie pak mohli návštěvníci vidět pitvu ryby, hlodavce a švába. Pod vedením studentů gymnázia si sami vyrobili a pozorovali preparáty rostlinných pletiv či senného nálevu nebo byli "vyzkoušeni" ze znalostí biologie pomocí počítačových programů. K dispozici měli také ukázky vyučovacích pomůcek, se kterými studenti během studia na gymnáziu pracují. I zde se mohli zúčastnit soutěže, tentokrát o nejsilnější stisk ruky.

Dne 15.11.2013 se konala přednáška pana Mgr. Vladimíra Nápravníka, PhDr. "Doba jedová" inspirovaná stejnojmennou knihou. Jednalo se o popis účinků jedů, které se v potravinářství a kosmetice běžně používají. Od relativně neškodného medu jsme se dostali až k nejsilnějšímu biologickému jedu, který si někteří lidé, kteří zřejmě neabsolvovali žádnou podobnou přednášku, nechávají běžně aplikovat pod kůži. Chvílemi se nám i zvedal žaludek a ještě ten den jsme v Kauflandu kontrolovali každou etiketu a živě debatovali o složení školního jídelníčku. Nicméně i přes to se přednáška líbila a kromě zajímavých informací nám přinesla také znalost dalších složitých vzorců. ( Klára Machová, 5.8)

Stejně jako v předchozích letech se i letos v srpnu zúčastnili vyučující chemie spolu s pěti studentkami gymnázia akce připravované VŠCHT v Praze. Letošní již 27. ročník Letní školy pro učitele středních a základních škol a pro studenty středních škol pod názvem Chemie pro život byl rozdělen do dvou bloků. Prvním byla teoretická část složená z přednášek, druhou praktická část plná laboratorních cvičení. Studentky se seznámily například s metodami stanovení vitamínu C v potravinách, způsoby prokazování falšovaných lihovin, restaurováním historického skla či programováním modelu mobilního robota, v přednáškách se pak dozvěděly, zda pít či nepít mléko nebo jaké vedlejší produkty vznikají při desinfekci pitné vody. Vyučující v teoretické části ocenili zejména přednášky RNDr. J. Punčochářové, CSc: Toxikologie a analytické stanovení methanolu a prof. RNDr. V. Pačese:Struktura a evoluce lidského genomu.