"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Dne 22. 4. jsme se studenti tříd 4.8 a 2.6 vydali na geologickou exkurzi do Prahy, abychom se něco nového dozvěděli.

Výrazným úspěchem našich studentů skončilo krajské kolo biologické olympiády konané v Plzni.

Ve středu 26. 3. proběhlo na naší škole okresní kolo Biologické olympiády kategorie C. Zůčastnilo se 15 studentů ze sedmi škol z okresu Domažlice.

Ve středu 19. 3. 2014 proběhla na naší škole akce v rámci výjezdních programů Recyklace hrou s názvem Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět.

Cyklus biologicko-chemických přednášek pokračoval 27. 2. 2014. Přednášela RNDr. Alena Morávková, Ph. D. z Přírodovědecké fakulty UK v Praze na téma viry.

V úterý 25. 2. 2014 se konalo školní kolo biologické olympiády kategorie A a B. Tématem 48. ročníku byla komunikace.

Dne 16. 12. 2013 se na našem gymnáziu konalo školní kolo Biologické olympiády kategorie C a D, tentokrát na téma: "Světlo a barvy v přírodě".

Dne 4.12.2013 v rámci Dne otevřených dveří mohli zájemci o studium na našem gymnáziu navštívit také učebny a laboratoře pro výuku chemie a biologie. V laboratoři chemie každých 30 minut probíhala série atraktivních chemických pokusů v podání studentů gymnázia. Zájemci z řad veřejnosti tak mohli vidět například zrození faraonova hada, výrobu zubní pasty pro slony, poskakujícího a bručícího medvídka ve zkumavce, zapálení hořlavé pěny na dlani či různě zbarvené bengálské ohně. V mezičase si pak sami mohli vyzkoušet tajná písma, zapálení nehořlavé bankovky nebo výrobu chemických světlušek. Současně se mohli zúčastnit soutěže o největší balonek nafouknutý pomocí vlastnoručně vyrobené směsi octa a prášku do pečiva.

V laboratoři biologie pak mohli návštěvníci vidět pitvu ryby, hlodavce a švába. Pod vedením studentů gymnázia si sami vyrobili a pozorovali preparáty rostlinných pletiv či senného nálevu nebo byli "vyzkoušeni" ze znalostí biologie pomocí počítačových programů. K dispozici měli také ukázky vyučovacích pomůcek, se kterými studenti během studia na gymnáziu pracují. I zde se mohli zúčastnit soutěže, tentokrát o nejsilnější stisk ruky.

Jako vítěz se vrátilo družstvo našeho gymnázia z krajského kola ekologické olympiády, které se uskutečnilo ve Spáleném Poříčí. Nastávajícícm maturantům Manfredu Schreiberovi a Vítězslavu Fronkovi společně s Jakubem Procházkou z předposledního ročníku osmiletého studia se tam podařilo obhájit loňské prvenství a opět postoupit do národního kola, které se vzhledem k zaměření této olympiády uskuteční v červnu.

Olympiáda se i letos skládala ze dvou částí. V té teoretické studenti luštili zkratky ekologických organizací, prokazovali znalost ekologických značek u různých produktů (hlavně potravin), určovali živočichy podle charakteristik a řešili šest testů. Praktická část olympiády probíhala v terénu, trasa procházela lesem, loukou i podél potoka. Studenti postupně na jednotlivých stanovištích plnili úkoly zaměřené například na vliv jezů na životní prostředí raka kamenáče, poznávání přírodnin, určování zvířecích lebek, ptačích vajíček či ptáků podle hlasů.

Studenti gymnázia v České televizi

Studenti třídy 5.6 a několik studentek 1.4 navštívili 10.6. 2013 výstavu Chodící lidé v Praze.