"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Dne 22. 4. jsme se studenti tříd 4.8 a 2.6 vydali na geologickou exkurzi do Prahy, abychom se něco nového dozvěděli.

Výrazným úspěchem našich studentů skončilo krajské kolo biologické olympiády konané v Plzni.

Ve středu 26. 3. proběhlo na naší škole okresní kolo Biologické olympiády kategorie C. Zůčastnilo se 15 studentů ze sedmi škol z okresu Domažlice.

Ve středu 19. 3. 2014 proběhla na naší škole akce v rámci výjezdních programů Recyklace hrou s názvem Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět.

Cyklus biologicko-chemických přednášek pokračoval 27. 2. 2014. Přednášela RNDr. Alena Morávková, Ph. D. z Přírodovědecké fakulty UK v Praze na téma viry.

V úterý 25. 2. 2014 se konalo školní kolo biologické olympiády kategorie A a B. Tématem 48. ročníku byla komunikace.

Dne 16. 12. 2013 se na našem gymnáziu konalo školní kolo Biologické olympiády kategorie C a D, tentokrát na téma: "Světlo a barvy v přírodě".

Dne 4.12.2013 v rámci Dne otevřených dveří mohli zájemci o studium na našem gymnáziu navštívit také učebny a laboratoře pro výuku chemie a biologie. V laboratoři chemie každých 30 minut probíhala série atraktivních chemických pokusů v podání studentů gymnázia. Zájemci z řad veřejnosti tak mohli vidět například zrození faraonova hada, výrobu zubní pasty pro slony, poskakujícího a bručícího medvídka ve zkumavce, zapálení hořlavé pěny na dlani či různě zbarvené bengálské ohně. V mezičase si pak sami mohli vyzkoušet tajná písma, zapálení nehořlavé bankovky nebo výrobu chemických světlušek. Současně se mohli zúčastnit soutěže o největší balonek nafouknutý pomocí vlastnoručně vyrobené směsi octa a prášku do pečiva.

V laboratoři biologie pak mohli návštěvníci vidět pitvu ryby, hlodavce a švába. Pod vedením studentů gymnázia si sami vyrobili a pozorovali preparáty rostlinných pletiv či senného nálevu nebo byli "vyzkoušeni" ze znalostí biologie pomocí počítačových programů. K dispozici měli také ukázky vyučovacích pomůcek, se kterými studenti během studia na gymnáziu pracují. I zde se mohli zúčastnit soutěže, tentokrát o nejsilnější stisk ruky.

Jako vítěz se vrátilo družstvo našeho gymnázia z krajského kola ekologické olympiády, které se uskutečnilo ve Spáleném Poříčí. Nastávajícícm maturantům Manfredu Schreiberovi a Vítězslavu Fronkovi společně s Jakubem Procházkou z předposledního ročníku osmiletého studia se tam podařilo obhájit loňské prvenství a opět postoupit do národního kola, které se vzhledem k zaměření této olympiády uskuteční v červnu.

Olympiáda se i letos skládala ze dvou částí. V té teoretické studenti luštili zkratky ekologických organizací, prokazovali znalost ekologických značek u různých produktů (hlavně potravin), určovali živočichy podle charakteristik a řešili šest testů. Praktická část olympiády probíhala v terénu, trasa procházela lesem, loukou i podél potoka. Studenti postupně na jednotlivých stanovištích plnili úkoly zaměřené například na vliv jezů na životní prostředí raka kamenáče, poznávání přírodnin, určování zvířecích lebek, ptačích vajíček či ptáků podle hlasů.