"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V úterý 10.12. 2013 jsme  do našeho gymnázia pozvali divadelní soubor The Bear Educational Theatre, který se našim studentům představil hned ve dvou hrách.

Ve dnech 19. – 24.března 2013 se 41 studentů naší školy zúčastnilo poznávacího zájezdu do Anglie.

Kromě poznávání památek je čekalo i setkání s anglickou kulturou, protože byli ubytováni v anglických rodinách, kde strávili 3 večery. Mohli si tak vyzkoušet i komunikaci v angličtině a také ochutnali anglickou kuchyni. Každý den jim jejich hostitelské rodiny připravovaly snídaně, teplé večeře a obědový balíček (klasický anglický sendvič, octové chipsy atp.)

Datum konání:  12. října 2012

Zaměření exkurze:

-         seznámení žáků s knižním fondem v Německé a Anglické knihovně patřící pod Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje;

-         seznámení žáků s přípravnými kurzy, studijními materiály a mezinárodními zkouškami, které se konají v těchto knihovnách;

-         návštěva synagogy v Plzni s odborným výkladem.