"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

        Již několik let je Gymnázium J.Š. Baara přípravných centrem pro mezinárodní zkoušky Cambridge English. Naši žáci mají proto možnost složit tyto zkoušky na půdě naší školy.          

       V letošním roce se o složení těchto zkoušek pokusilo celkem 25 studentů oproti loňským osmnácti, z čehož je vidět, že zájem o tyto prestižní mezinárodní zkoušky stále roste.   

Ve středu 16. listopadu 2016 se na našem gymnáziu konaly zkoušky Cambridge English na nečisto. Studenti se mohli rozhodnout pro zkoušku FCE, která je na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, či CAE na úrovni C1.

V druhé polovině listopadu 2015 se 66 studentů naší koly zúčastnilo pre-testingu mezinárodních cambridgeských zkoušek, kde si mohli otestovat svoji znalost anglického jazyka na úrovních B1 až C1 podle evropského referenčního rámce pro cizí jazyky.  

Ve čtvrtek 13. listopadu se 54 žáků naší školy zúčastnilo pre-testingu mezinárodních zkoušek ´Cambridge English´v anglickém jazyce.

Dne 13. listopadu 2014 se ve škole pro zájemce cvičně uskuteční mezinárodní zkoušky z anglického jazyka (Cambridge English) a 19. listopadu zkoušky z německého jazyka.

29. ledna 2014 se 31 studentů naší školy zúčastnilo zkušebních mezinárodních testů Cambride English. 26 studentů si zkusilo test na úrovni FCE (First Certificate English - úroveň B2 podle společného  evropského referenčního rámce) a 5 studentů na úrovni CAE (Certificate in Advanced English - úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce). Jednotlivé části testu probíhaly od půl deváté až do půl třetí. 

V druhé polovině března 2013 se 38 studentů naší koly zúčastnilo pre-testingu, kde si mohli vyzkoušet svoji úroveň v písemné části zkoušky First Certificate English (FCE) – úroveň B2 podle evropského referenčního rámce.

V budově naší školy – Gymnázia J.Š. Baara v Domažlicích – se 4. dubna 2013 konaly 3 samostatné workshopy:

-         Workshop pro učitele anglického jazyka, kde lektor Paul Maddocks, BA Hon MA (Oxon), CELTA, DELTA – vysvětlil způsob hodnocení testů ´Speaking´ a ˇWriting´ u mezinárodních zkoušek ´Cambridge English´. Tohoto workshopu se zůčastnilo 6 učitelů (Diviš, Krausová, Šlajsová, Borovičková, Hájková, Ledvinová).

-         Ve stejné době probíhal workshop pro studenty zaměřený na ´PET Speaking Test´, vedený lektorkou z jazykové školy EUFRAT v Plzni, Mgr. Lucií Nováčkovou. Tohoto workshopu se zúčastnilo 6 studentů naší školy.

-         Následoval workshop pro studenty zaměřený na ´FCE Speaking Test´, vedený lektorem Paulem Maddocksem. Tohoto workshopu se zúčastnilo 14 studentů naší školy.