"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Seminář je určen především pro ty studenty, kteří zamýšlejí studovat humanitní obory, ale může přispět i k rozšíření kulturního povědomí obecně.

Cílem tohoto semináře je v teoretické části prohloubení a doplnění učiva o umění a kultuře po roce 1945, v praktické části se zaměřuje na interpetace textů (uměleckých i neuměleckých) a procvičování mluvnického učiva.

Zcela samostatnou kapitolou je vhled do historie filmu a popis základních vývojových tendencí světové kinematografie, včetně české nové vlny.

Všichni studenti v semináři pracují na své seminární práci (většina pokračuje ze 3. ročníku), prezentace o níž je základním klasifikačním podkladem pro pololetní i výroční hodnocení.