Vytisknout

Ve školním roce 2015/2016 jsou nabízeny pro studenty 2 semináře z IVT.

Seminář IVV je určen těm studentům, kteří se zamýšlejí nad maturitní zkouškou z IVT a dále především pro ty, kteří mají zájem studovat technické, ekonomické a přírodovědné obory s využitím IVT. Je zaměřen na prohlubování znalostí v programování v jazyce C# a na přípravu studentů k maturitní zkoušce z IVT s rozšiřováním znalostí v oblasti hardware, programování www, grafiky a pokročilé práce s tabulkami.

Výstupem je povinná seminární práce na dané téma.

Vyučující v daném školním roce: Ing. Josef Lípa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminář Prg je určen studentům, kteří se zamýšlejí nad studiem především technických oborů a všem zájemcům o programování. Náplní semináře je seznámení se studentů s dalšími programovacími jazyky (se zaměřením především na programování v Javě) a programovacími technikami. Nejsou požadovány žádné vstupní znalosti daného programovacího jazyka a tento seminář není podmínkou k absolvování maturitní zkoušky!! Výstupem je porozumění probíranému učivu a aplikace na konkrétních příkladech.

Vyučující v daném školním roce: Ing. Josef Šerlovský