"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V druhé polovině listopadu 2015 se 66 studentů naší koly zúčastnilo pre-testingu mezinárodních cambridgeských zkoušek, kde si mohli otestovat svoji znalost anglického jazyka na úrovních B1 až C1 podle evropského referenčního rámce pro cizí jazyky.  

Zkušební test se skládal z poslechu s porozuměním, čtení s porozuměním, gramatického testu a písemné části. Nejvíce studentů si vyzkoušelo úroveň B2 (First Certificate English), celkem 48 studentů, z toho 31 studentů v testu této úrovně uspělo. Z 10 studentů, kteří se pokusili o zdolání velmi náročné zkoušky na úrovni C1 (Cambridge Advanced English) uspělo 7 studentů. Velmi dobře si vedlo 8 studentů, kteří si zvolili úroveň B1 (Preliminary English Test). 5 studentů v této zkoušce dosáhlo bodové úrovně potřebné pro složení zkoušky First Certificate English.

Ústní část zkušebního testu jsme se s lektorkou Mgr. Lucií Kočandrlovou  rozhodli posunout blíže k termínu zkoušek načisto, které jsou naplánované na 11. a 12. března 2016. V ústní části, která se konala 27. ledna 2016, si naši studenti (17 účastníků) vedli velmi dobře. Magistra Kočandrlová naše studenty pochválila a uvedla, že byli velmi šikovní. Nejen chutí spolupracovat, ale i schopností reagovat pak výrazně převyšovali některé školy, kde magistra Kočandrlová dělala stejný workshop v poslední době.  

Věřím, že testy na nečisto pomohly studentům ke kritičtějšímu zhodnocení svých dovedností v anglickém jazyce a byly jim motivací ke složení těchto mezinárodně uznávaných zkoušek.   Pre-testing zorganizoval a zprávu vypracoval:  Mgr. Petr Diviš