"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Ve čtvrtek 13. listopadu se 54 žáků naší školy zúčastnilo pre-testingu mezinárodních zkoušek ´Cambridge English´v anglickém jazyce.

Pod vedením zkušené examinátorky Mgr. Lucie Kočandrlové, si mohli vyzkoušet znalosti anglického jazyka ve třech úrovních. 14 žáků se rozhodlo pro testy na úrovni B1 - Preliminary English,  25 žáků pro náročnější testy na úrovni B2 - First Certificate a 14 žáků pro testy na úrovni C1, které jim dávají oprávnění studovat na zahraničních vysokých školách v anglickém jazyce. Podle slov Mgr. Lucie Kočandrlové patří domažlické gymnázium ke školám, kde se těchto zkoušek účastní vysoký počet zájemců, ale co je ještě důležitější, tito zájemci dosahují velmi dobrých výsledků. Tak je tomu i letos, kdy všichni zájemci kromě 8 ve své zvolené úrovní uspěli (2 v úrovni B2 a 6 v úrovni C1).