Vytisknout

29. ledna 2014 se 31 studentů naší školy zúčastnilo zkušebních mezinárodních testů Cambride English. 26 studentů si zkusilo test na úrovni FCE (First Certificate English - úroveň B2 podle společného  evropského referenčního rámce) a 5 studentů na úrovni CAE (Certificate in Advanced English - úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce). Jednotlivé části testu probíhaly od půl deváté až do půl třetí. 

Testování na nečisto bylo pro studenty důležitou průpravou pro tyto náročné mezinárodní zkoušky. Mohli si prakticky vyzkoušet všechny časti testu: ‘Reading and Comprehension’, ‘Listening and Comprehension’, ‘Use of English’, ‘Writing’ a ‘Speaking’. Velmi přínosná  byla  pro studenty možnost, rozebrat podrobně subtest 'Speaking' a následně si tuto čast vyzkouset prakticky s certifikovaným examinátorem. 

 

Examinátorka, Lucie Kočandrlová, pochválila naše studenty za velmi dobré výkony v konverzační části testu.  Vysledky ostatních častí testu budou  studentum zaslány do 14 dnů. 

 

Tento zkušební test byl pro studenty jedinečnou možností, aby se dozvěděli, na jaké úrovni jsou jejich znalosti v anglickém jazyce v mezinárodním srovnání

 

Zkušební testování zorganizoval a zprávu vypracoval: Mgr. Petr Diviš