"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

V druhé polovině března 2013 se 38 studentů naší koly zúčastnilo pre-testingu, kde si mohli vyzkoušet svoji úroveň v písemné části zkoušky First Certificate English (FCE) – úroveň B2 podle evropského referenčního rámce.

Pod dohledem pedagogů naší školy napsali studenti za předem stanovených podmínek esej na zadané téma. Tyto eseje jsme poté prostřednictvím organizátora mezinárodních zkoušek Cambridge ESOL ( EUFRAT Group, s.r.o.) odeslali do centra v Cambridge. Zde byly písemné práce vyhodnoceny a 24. května obdrželi studenti hodnocení svých prací podle standardů platných pro zkoušku FCE. V komentáři se pak dozvěděli, jak si vedli ohledně rozsahu slovní zásoby, gramatické správnosti, používání prostředků textové návaznosti, apod.

Věřím, že tento pre-testing pomůže našim studentům ke zlepšení písemných dovedností v anglickém jazyce i ke kritičtějšímu sebehodnocení svých písemných prací.

Pre-testing zorganizoval: Mgr. Petr Diviš