"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Po stopách zaniklých obcí

     Zájemci o historii z řad studentů naší školy a Gymnázia Wernera von Siemense v Regensburgu také společně podnikli poněkud dobrodružnou exkurzi do míst v okolí Folmavy, kde stávaly obce, jež zanikly po odsunu německého obyvatelstva a zřízení hraničního pásma podél česko-bavorské hranice. Kromě ruin je tam možné ještě dnes nalézt  také pozůstatky sklářské výroby.