"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Do adventního Norimberku se vydali studenti posledních ročníků čtyř a šestiletého studia.

Již v autobusu vyslechli řadu informací z historie i současnosti města a jeho okolí. Po příjezdu se role zasvěcené průvodkyně ujala Mgr. Emilie Nosková. Pod jejím vedením studenti zahájili svoje putování historickým centrem Norimberku. Začínali tradičně na hradě, pokračovali kolem domu malíře Albrechta Dürera, před jedním z hrázděných domů vyslechli pověst o tajemném mladíkovi Kasparu Hauserovi, přešli přes tzv. "Katovu lávku", minuli kostel Sebaldkirche, až se dostali na hlavní náměstí, kde zbyl čas na prohlídku známých vánočních trhů, kulinářské zážitky i nákup typických dobrot a pamlsků. V pravé poledne se všichni shromáždili před kostelem  Frauenkirche, aby zhlédli proslulý orloj.       Jednou z dalších zastávek bylo Germánské národní muzeum s Alejí lidských práv. Poslední chvíle v historickém centru patřily kouzelnému zákoutí Řemeslnického dvora za městskými hradbami. Poté se domažlická výprava autobusem přesunula k Zeppelinově poli, kde ve 30. letech nechal Hitler vybudovat velikášsky předimenzovaný areál sloužící nacistickým shromážděním. Na mohutné betonové tribuně studenti získali další informace o této temné kapitole německých dějin. S nastávajícím soumrakem se pak vydali na cestu k domovu. 

Text a foto Jan Pek

Norimberg 2014
Norimberg 2014
Norimberg 2014
Norimberg 2014
Norimberg 2014
Norimberg 2014
Norimberg 2014
Norimberg 2014
Norimberg 2014
Norimberg 2014
Norimberg 2014