"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

 


Dne 22.4 se zúčastnily třídy 3.6, 5.6 a 7.8 výletu do sousedního Německa po stopách stavitelské činnosti Ludvíka II. Bavorského.

Vzhledem k tomu, že cesta autobusem trvala téměř čtyři hodiny, museli jsme vyrazit od budovy gymnázia už o půl šesté ráno. Někteří z nás si cestu krátili dospáváním, jiní zase posloucháním zajímavého výkladu pana učitele Diviše o historii Bavorska.

Naše první zastávka byla pod zámky Hohenschwangau, v němž byl král Ludvík vychován, a Neuschwanstein, který mu následně sloužil jako útočiště. Na autobus, který odváží turisty na Neuschwanstein jsme nečekali a odvážně jsme se vydali pěšky do velmi strmého kopce až k Mariánskému mostu vedoucímu přes rokli Pöllatschlucht, kde vznikaly nejkrásnější fotografie zámku. Jeho prohlídka však byla velmi krátká, za to ale výstižná a srozumitelná díky audio guidům, které nám zapůjčil průvodce zámku. Ze zámku jsme se vydali soutěskou Pöllatklamm po chodnících, které byly připevněny ke skále a visely několik metrů nad rozbouřenou řekou. Cestou do Linderhofu jsme si prohlédli z autobusu středověký hrad ve Füssenu. Naše další cesta vedla k malému rokokovému zámečku v Linderhofu obklopenému rozlehlým areálem zahrnujícím anglické zahrady, Maorský stánek, jehož nejvýraznějším kusem zařízení je paví trůn zhotovený z českého kříšťálu, dále Marokánským pavilonem nebo Venušinou jeskyní. Ta je zcela umělá a byla postavena pro krále jako znázornění prvního jednání Wagnerova "Tannhäusera". Celý areál jsme si nemohli projít především kvůli nedostatku času a vydatnému dešti, který někteří z nás přečkali právě v této jeskyni.

Výlet jsme zakončili návštěvou kláštera v Ettalu, který je v držení Benediktínského opatství. To funguje téměř nepřetržitě od konce 19. století až dodnes. Klášter je, jak jsme se dozvěděli, zřizovatelem Benediktínského gymnázia v Ettalu a je proslaven barokním kostelem Nanebevzetí Panny Marie, který jsme si také prohlédli. V krámku v prostoru kláštera bylo možno zakoupit si známý Ettalský klášterní likér.

Předpokládanou dobu příjezdu jsme nedodrželi hlavně kvůli dopravní zácpě v Mnichově. Nicméně domů jsme se vraceli, plní dojmů, zážitků a nových poznatků, které v budoucnu jistě zužitkujeme.

Hohenschwangau

 

Neuschwanstein

Linderhof

Soutska