"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)

Návštěva historického města Kehlheim

     V druhé polovině září školního roku 2012/13 se vydalo 42 studentů našeho gymnázia poznat malebné historické město Kehlheim na Dunaji. Nejdříve se zastavili u památníku Wahlhalla, kde si prohlédli bysty významných německých osobností. Odtud se jim otevřel pohled z ptačí perspektivy na město Regensburg a jeho okolí.

     Poté zavítali do mohutné stavby Befreiungshalle, kterou nechal postavit bavorský král Ludvík I. na počest národně osvobozeneckých bojů během napoleonských válek. Studenty zaujala i prohlídka historického středu města Kehlheim, které bylo kolébkou vládnoucího rodu Wittelsbachů.

     Parníkem poté zdolali nejužší místo Dunaje, tzv. Donaubruch. Z lodi vystoupili u kláštera Weltenburg a po shlédnutí interiérů barokního kostela sv. Jiří a nejstaršího klášterního pivovaru v Německu se vydali k poslední destinaci, Muzeu křišťálů v Riedenburgu. V tomto muzeu mohli studenti obdivovat největší horský křišťál na světě vážící 7,8 tuny.

Exkurzi zorganizoval: Mgr. Petr Diviš

Pedagogický dozor zajišťovali: Mgr. Petr Diviš a Mgr. Emílie Nosková